fbpx

VÝZVA Č. 1_19_OPŽP_MAS KARL_01

Datum vyhlášení: 18/03/2013 Datum ukončení: 20/05/2019

Výzva Místní akční skupiny k předkládání žádostí o podporu

Místní akční skupina MAS Karlštejnsko, z. ú. vyhlašuje 1. výzvu MAS k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) – opatření 4.3 Výsadba dřevin v nelesní půdě II.