fbpx

Harmonogram výzev

Harmonogram výzev MAS Karlštejnsko má informativní charakter a může se v průběhu roku aktualizovat. Případné změny v harmonogramu mohou probíhat z důvodu požadavku Řídícího orgánu nebo požadavku vzešlého z území. Doporučujeme potencionálním žadatelům harmonogram daného roku průběžně sledovat.

Harmonogram pro rok 2020

Program Číslo výzvy MAS Název výzvy Zaměření výzvy Výše alokace na výzvu (v tis. Kč) Předpokládané vyhlášení výzvy Předpokládané zahájení příjmu žádostí Předpokládané ukončení příjmu žádostí
IROP 1/20 05 Sociální služby Rozvoj sociálních služeb, rozvoj komunitních center 7368,42 09/2020 09/2020 10/2020
2/20 07 Podpora složek IZS Stavby, stavební úpravy a úpravy vnějších prostor stanic základních složek IZS 8308,74 09/2020 09/2020 10/2020
3/20 02 Dopravní infrastruktura Bezpečnost, cyklodoprava 11916,48 09/2020 09/2020 10/2020
PRV 3 02 Podpora zpracovatelů Hmotné či nehmotné investice, zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh, výstavba a rekontrukce budov 3665,90 08/2020 08/2020 09/2020
3 06 Nezemědělské činnosti Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností 7802,20 08/2020 08/2020 09/2020