fbpx

Období 2021-2027

V současné sobě dochází k aktualizaci Standardizace Místních akčních skupin (MAS) na které intenzivně pracujeme.

Následným krokem je aktualizace Strategie CLLD MAS pro nové dotační období 2021-2027.

Mapa územní působnosti MAS Karlštejnsko, z.ú. pro dotační období 2021-2027:

 

Strategie CLLD MAS pro nové dotační období 2021 – 2027

Jednou z podmínek pro čerpání finančních prostředků z Evropské unie v období 2021 – 2027 je zpracování nové Integrované strategie rozvoje území (ISRÚ/SCLLD), komplexního dokumentu, který obsáhne konkrétní kroky k rozvoji regionu ve všech směrech a oblastech.

Koncepční část Strategie byla schválena ze strany MMR-RO dne 26. 10. 2021.

 

Přílohy

Celkem příloh: 1

Strategie SCLLD MAS Karlštejnsko 2021-2027