fbpx

Období 2021-2027

V současné sobě dochází k aktualizaci Standardizace Místních akčních skupin (MAS) na které intenzivně pracujeme.

Následným krokem je aktualizace Strategie CLLD MAS pro nové dotační období 2021-2027.

Mapa územní působnosti MAS Karlštejnsko, z.ú. pro dotační období 2021-2027: