array(7) { ["post_type"]=> array(1) { [0]=> string(5) "vyzva" } ["post_status"]=> string(7) "publish" ["posts_per_page"]=> int(-1) ["orderby"]=> string(2) "id" ["order"]=> string(4) "DESC" ["s"]=> string(0) "" ["meta_query"]=> array(1) { [0]=> array(4) { ["key"]=> string(21) "vyzva_datum_vyhlaseni" ["value"]=> array(2) { [0]=> string(10) "2014-01-01" [1]=> string(10) "2020-12-31" } ["compare"]=> string(7) "BETWEEN" ["type"]=> string(4) "DATE" } } }

Výzvy MAS 2014-2020

Vítáme vás na stráce věnované našim dotačním výzvám MAS Karlštejnsko, z.ú. Najdete zde srozumitelně a přehledně vše potřebné. Více informací o projektu Strategie komunitně vedeného místního rozvoje „Via Carolina“ MAS Karlštejnsko 2014-2020 č.: CLLD_16_01_150 a projektu Posílení kapacit komunitně vedeného místního rozvoje MAS Karlštejnsko z. ú. č.: CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0004491 detaily o projektu naleznete zde.

Na projekt je poskytována finanční podpora z EU.

 

 

 

!!!DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!!!

Nejedná se o „přímé“ výzvy dotačních orgánů, výzvy MAS se řídí strategií MAS a místními podmínkami území, které má žadatel povinnost plnit jak při podání žádosti, tak při realizaci projektu a v jeho udržitelnosti.

O dotační výzvy MAS Karlštejnsko, z.ú. můžete žádat, pokud splňujete podmínku „územní působnosti“. Mapa společně se seznamem obcí, které podmínku splňují:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bavoryně, Běštín, Březová, Bykoš, Bzová, Cerhovice, Černolice, Černošice, Dobřichovice, Drozdov, Hlásná Třebaň, Hořovice, Hostomice, Chlustina, Chodouň, Jivina, Karlík, Karlštejn, Koněprusy, Korno, Kotopeky, Lážovice, Lety, Lhotka, Libomyšl, Liteň, Lochovice, Málkov, Měňany, Mořina, Nesvačily, Neumětely, Olešná, Osek, Osov, Otmíče, Podbrdy, Praskolesy, Roblín, Řevnice, Skřipel, Skuhrov, Stašov, Suchomasty, Svinaře, Tetín, Tlustice, Tmaň, Točník, Třebotov, Újezd, Velký Chlumec, Vinařice, Vižina, Vonoklasy, Všenory, Všeradice, Zadní Třebaň, Záluží, Žebrák

 

Povinnou publicitu a cedule povinné publicity projektů žadatel řeší s kanceláří MAS. Povinná publicita se u projektů liší dle programu.

Chcete vědět, jaké výzvy jsou aktuálně vyhlášené a jaké avizujeme? Zvolte si z nabídky „Stav“ níže, o co konkrétně máte zájem.

Výzva č. 2_18_OPZ_Prorodinná opatření

Platnost: od 26/03/2018 do 23/04/2018

Detail výzvy

Výzva č. 1_18_OPZ_Sociální práce

Platnost: od 26/03/2018 do 22/05/2018

Detail výzvy

FICHE 6 - Podnikání v nezemědělských činnostech a cestovním ruchu - 3. výzva MAS

Platnost: od 27/08/2020 do 30/09/2020

Číslo Fiche: F6 Název Fiche: Podnikání v nezemědělských činnostech a cestovním ruchu Vazba Fiche na čl. Nařízení EP a Rady (EU) č. 1305/2013: Čl. 19.1.b - Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností Alokace pro 3. vývzu: 4.014.800 Kč Termíny: 27. 8. 2020 - Vyhlášení výzvy 8. 9. 2020 - Seminář pro žadatele, od 16:00 hod., MAS Karlštejnsko, Pod Drahou 984, Řevnice, zasedací místnost (2. patro) 9. 9. 2020 - Seminář pro žadatele, od 16:00 hod., MAS Karlštejnsko, Palackého nám. 97/20, Hořovice, zasedací místnost (přízemí) 1. 9. 2020 - 30. 9. 2020 - Přijetí žádostí na MAS 31. 10. 2020 - Termín registrace na RO SZIF

Detail výzvy

Výzva č. 6_19_OPZ_MAS Karl_04_Sociální podnikání II

Platnost: od 28/08/2019 do 30/09/2019

Výzva Místní akční skupiny k předkládání žádostí o podporu Místní akční skupina MAS Karlštejnsko, z. ú. vyhlašuje výzvu MAS k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu Zaměstnanost (OPZ) - opatření 04 Sociální podnikání II.

Detail výzvy

FICHE 2 - Podpora zpracovatelů

Platnost: od 04/03/2019 do 26/04/2019

Termíny: 20. 12. 2018 - Vyhlášení výzvy 31. 1. 2019 - Seminář pro žadatele, od 16:00 hod., MAS Karlštejnsko, Pod Drahou 984, Řevnice, zasedací místnost (2. patro) 21. 2. 2019 - Seminář pro žadatele, od 16:00 hod., Radnice Hořovice, Palackého nám. 2, Hořovice, zasedací místnost (přízemí) 21. 3. 2019 - Seminář pro žadatele, od 16:00 hod., MAS Karlštejnsko, Pod Drahou 984, Řevnice, zasedací místnost (2. patro) 4. 3. 2019 - 26. 4. 2019 - Přijetí žádostí na MAS 7. 6. 2019 - Termín registrace na RO SZIF

Detail výzvy

FICHE 4 - Preventivní opatření v lesích

Platnost: od 04/03/2019 do 26/04/2019

Termíny: 20. 12. 2018 - Vyhlášení výzvy 31. 1. 2019 - Seminář pro žadatele, od 16:00 hod., MAS Karlštejnsko, Pod Drahou 984, Řevnice, zasedací místnost (2. patro) 21. 2. 2019 - Seminář pro žadatele, od 16:00 hod., Radnice Hořovice, Palackého nám. 2, Hořovice, zasedací místnost (přízemí) 21. 3. 2019 - Seminář pro žadatele, od 16:00 hod., MAS Karlštejnsko, Pod Drahou 984, Řevnice, zasedací místnost (2. patro) 4. 3. 2019 - 26. 4. 2019 - Přijetí žádostí na MAS 7. 6. 2019 - Termín registrace na RO SZIF

Detail výzvy

FICHE 3 - Lesnická infrastruktura

Platnost: od 04/03/2019 do 26/04/2019

Termíny: 20. 12. 2018 - Vyhlášení výzvy 31. 1. 2019 - Seminář pro žadatele, od 16:00 hod., MAS Karlštejnsko, Pod Drahou 984, Řevnice, zasedací místnost (2. patro) 21. 2. 2019 - Seminář pro žadatele, od 16:00 hod., Radnice Hořovice, Palackého nám. 2, Hořovice, zasedací místnost (přízemí) 21. 3. 2019 - Seminář pro žadatele, od 16:00 hod., MAS Karlštejnsko, Pod Drahou 984, Řevnice, zasedací místnost (2. patro) 4. 3. 2019 - 26. 4. 2019 - Přijetí žádostí na MAS 7. 6. 2019 - Termín registrace na RO SZIF

Detail výzvy

FICHE 5 - NEPRODUKTIVNÍ INVESTICE V LESÍCH

Platnost: od 04/03/2019 do 26/04/2019

Termíny: 20. 12. 2018 - Vyhlášení výzvy 31. 1. 2019 - Seminář pro žadatele, od 16:00 hod., MAS Karlštejnsko, Pod Drahou 984, Řevnice, zasedací místnost (2. patro) 21. 2. 2019 - Seminář pro žadatele, od 16:00 hod., Radnice Hořovice, Palackého nám. 2, Hořovice, zasedací místnost (přízemí) 21. 3. 2019 - Seminář pro žadatele, od 16:00 hod., MAS Karlštejnsko, Pod Drahou 984, Řevnice, zasedací místnost (2. patro) 4. 3. 2019 - 26. 4. 2019 - Přijetí žádostí na MAS 7. 6. 2019 - Termín registrace na RO SZIF

Detail výzvy

FICHE 6 - Podnikání v nezemědělských činnostech a cestovním ruchu

Platnost: od 04/03/2019 do 26/04/2019

Termíny: 20. 12. 2018 - Vyhlášení výzvy 31. 1. 2019 - Seminář pro žadatele, od 16:00 hod., MAS Karlštejnsko, Pod Drahou 984, Řevnice, zasedací místnost (2. patro) 21. 2. 2019 - Seminář pro žadatele, od 16:00 hod., Radnice Hořovice, Palackého nám. 2, Hořovice, zasedací místnost (přízemí) 21. 3. 2019 - Seminář pro žadatele, od 16:00 hod., MAS Karlštejnsko, Pod Drahou 984, Řevnice, zasedací místnost (2. patro) 4. 3. 2019 - 26. 4. 2019 - Přijetí žádostí na MAS 7. 6. 2019 - Termín registrace na RO SZIF

Detail výzvy

Výzva č. 2_19_OPZ_MAS Karl_04 Sociální podnikání

Platnost: od 28/02/2019 do 30/04/2019

Výzva Místní akční skupiny k předkládání žádostí o podporu Místní akční skupina MAS Karlštejnsko, z. ú. vyhlašuje výzvu MAS k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu Zaměstnanost (OPZ) - opatření 04 Sociální podnikání.

Detail výzvy

Výzva č. 1_19_OPZ_MAS Karl_02 Zaměstnanost

Platnost: od 28/02/2019 do 30/04/2019

Výzva Místní akční skupiny k předkládání žádostí o podporu Místní akční skupina MAS Karlštejnsko, z. ú. vyhlašuje výzvu MAS k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu Zaměstnanost (OPZ) - opatření 02 Zaměstnanost.

Detail výzvy

Výzva č. 2_18_OPZ_MAS Karl_03

Platnost: od 23/04/2018 do 05/06/2018

Výzva Místní akční skupiny k předkládání žádostí o podporu Místní akční skupina MAS Karlštejnsko, z. ú. vyhlašuje výzvu MAS k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu Zaměstnanost (OPZ) - opatření 03 Prorodinná opatření.

Detail výzvy

FICHE 1 - Podpora zemědělců

Platnost: od 04/03/2019 do 26/04/2019

Termíny: 20. 12. 2018 - Vyhlášení výzvy 31. 1. 2019 - Seminář pro žadatele, od 16:00 hod., MAS Karlštejnsko, Pod Drahou 984, Řevnice, zasedací místnost (2. patro) 21. 2. 2019 - Seminář pro žadatele, od 16:00 hod., Radnice Hořovice, Palackého nám. 2, Hořovice, zasedací místnost (přízemí) 21. 3. 2019 - Seminář pro žadatele, od 16:00 hod., MAS Karlštejnsko, Pod Drahou 984, Řevnice, zasedací místnost (2. patro) 4. 3. 2019 - 26. 4. 2019 - Přijetí žádostí na MAS 7. 6. 2019 - Termín registrace na RO SZIF

Detail výzvy

FICHE 2 - Podpora zpracovatelů - 3. výzva MAS

Platnost: od 27/08/2020 do 30/09/2020

Číslo Fiche: F2 Název Fiche: Podpora zpracovatelů Vazba Fiche na čl. Nařízení EP a Rady (EU) č. 1305/2013: Čl. 17.1.b - Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů Alokace pro 3. vývzu: 3.665.900 Kč Termíny: 27. 8. 2020 - Vyhlášení výzvy 8. 9. 2020 - Seminář pro žadatele, od 16:00 hod., MAS Karlštejnsko, Pod Drahou 984, Řevnice, zasedací místnost (2. patro) 9. 9. 2020 - Seminář pro žadatele, od 16:00 hod., MAS Karlštejnsko, Palackého nám. 97/20, Hořovice, zasedací místnost (přízemí) 1. 9. 2020 - 30. 9. 2020 - Přijetí žádostí na MAS 31. 10. 2020 - Termín registrace na RO SZIF

Detail výzvy

Výzva č. 2_19_OPŽP_MAS Karl_01

Platnost: od 29/11/2019 do 05/01/2020

Výzva Místní akční skupiny k předkládání žádostí o podporu Místní akční skupina MAS Karlštejnsko, z. ú. vyhlašuje 2. výzvu MAS k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) - opatření 4.3 Výsadba dřevin v nelesní půdě II.

Detail výzvy

VÝZVA Č. 5_19_OPZ_MAS KARL_03 PRORODINNÁ OPATŘENÍ II

Platnost: od 24/09/2019 do 31/10/2019

Výzva Místní akční skupiny k předkládání žádostí o podporu Místní akční skupina MAS Karlštejnsko, z. ú. vyhlašuje 1. výzvu MAS k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu Zaměstnanost (OPZ) - opatření 03 Prorodinná opatření II.

Detail výzvy

VÝZVA Č. 4_19_OPZ_MAS KARL_02_ZAMĚSTNANOST II

Platnost: od 28/08/2019 do 30/09/2019

Výzva Místní akční skupiny k předkládání žádostí o podporu Místní akční skupina MAS Karlštejnsko, z. ú. vyhlašuje výzvu MAS k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu Zaměstnanost (OPZ) - opatření 02 Zaměstnanost II.

Detail výzvy

Výzva č. 3_20_IROP_MAS Karl_02

Platnost: od 07/10/2020 do 27/11/2020

Výzva Místní akční skupiny k předkládání žádostí o podporu Místní akční skupina MAS Karlštejnsko, z. ú. vyhlašuje výzvu MAS k předkládání žádostí o podporu v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) - opatření 02 Dopravní infrastruktura II.

Detail výzvy

Výzva č. 1_20_IROP_MAS Karl_05

Platnost: od 07/10/2020 do 04/12/2020

Výzva Místní akční skupiny k předkládání žádostí o podporu Místní akční skupina MAS Karlštejnsko, z. ú. vyhlašuje výzvu MAS k předkládání žádostí o podporu v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) - opatření 05 Sociální služby ll.

Detail výzvy

Výzva č. 2_20_IROP_MAS Karl_07

Platnost: od 07/10/2020 do 27/11/2020

Výzva Místní akční skupiny k předkládání žádostí o podporu Místní akční skupina MAS Karlštejnsko, z. ú. vyhlašuje výzvu MAS k předkládání žádostí o podporu v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) - opatření 07 Podpora složek IZS.

Detail výzvy

Výzva č. 8_18_IROP_MAS Karl_08

Platnost: od 17/12/2018 do 29/03/2019

Výzva Místní akční skupiny k předkládání žádostí o podporu Místní akční skupina MAS Karlštejnsko, z. ú. vyhlašuje výzvu MAS k předkládání žádostí o podporu v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) - opatření 08 Sociální bydlení.

Detail výzvy

Výzva č. 7_18_IROP_MAS Karl_07

Platnost: od 17/12/2018 do 28/02/2019

Výzva Místní akční skupiny k předkládání žádostí o podporu Místní akční skupina MAS Karlštejnsko, z. ú. vyhlašuje výzvu MAS k předkládání žádostí o podporu v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) - opatření 07 Podpora složek IZS.

Detail výzvy

Výzva č. 6_18_IROP_MAS Karl_06

Platnost: od 17/12/2018 do 29/03/2019

Výzva Místní akční skupiny k předkládání žádostí o podporu Místní akční skupina MAS Karlštejnsko, z. ú. vyhlašuje výzvu MAS k předkládání žádostí o podporu v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) - opatření 06 Sociální podnikání.

Detail výzvy

Výzva č. 5_18_IROP_MAS Karl_05

Platnost: od 17/12/2018 do 29/03/2019

Výzva Místní akční skupiny k předkládání žádostí o podporu Místní akční skupina MAS Karlštejnsko, z. ú. vyhlašuje výzvu MAS k předkládání žádostí o podporu v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) - opatření 05 Sociální služby.

Detail výzvy

Výzva č. 4_18_IROP_MAS Karl_04

Platnost: od 17/12/2018 do 28/02/2019

Výzva Místní akční skupiny k předkládání žádostí o podporu Místní akční skupina MAS Karlštejnsko, z. ú. vyhlašuje výzvu MAS k předkládání žádostí o podporu v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) - opatření 04 Obnova kulturního dědictví.

Detail výzvy

Výzva č. 3_18_IROP_MAS Karl_03

Platnost: od 17/12/2018 do 30/04/2019

Výzva Místní akční skupiny k předkládání žádostí o podporu Místní akční skupina MAS Karlštejnsko, z. ú. vyhlašuje výzvu MAS k předkládání žádostí o podporu v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) - opatření 03 Občanská vybavenost.

Detail výzvy

Výzva č. 2_18_IROP_MAS Karl_02

Platnost: od 17/12/2018 do 31/05/2019

Výzva Místní akční skupiny k předkládání žádostí o podporu Místní akční skupina MAS Karlštejnsko, z. ú. vyhlašuje výzvu MAS k předkládání žádostí o podporu v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) - opatření 02 Dopravní infrastruktura.

Detail výzvy

Výzva č. 1_18_IROP_MAS Karl_01

Platnost: od 17/02/2018 do 28/02/2019

Výzva Místní akční skupiny k předkládání žádostí o podporu Místní akční skupina MAS Karlštejnsko, z. ú. vyhlašuje výzvu MAS k předkládání žádostí o podporu v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) - opatření 01 Plánování.

Detail výzvy