Výzva č. 1_18_IROP_MAS Karl_01

Datum vyhlášení: 17/02/2018 Datum ukončení: 28/02/2019

DO VÝZVY NEBYLA PODÁNA ŽÁDNÁ ŽÁDOST O DOTACI

Výzva Místní akční skupiny k předkládání žádostí o podporu Místní akční skupina MAS Karlštejnsko, z. ú. vyhlašuje výzvu MAS k předkládání žádostí o podporu v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) - opatření 01 Plánování.