fbpx

Naše projekty

Aktivní projekty MAS a projekty, kterých se účastníme

Uzavřené projekty

KARLŠTEJNSKÉ LINKY

Projekt z Programu rozvoje venkova ČR Projekt byl zaměřen na jízdy linek historických vlaků na území Karlštejnska. Cestující vezli například vozy M 262.0 „Kredenc“ z roku 1947.

NAŠE VLÍDNÁ NÁDRAŽÍ

Projekt z Programu rozvoje venkova ČR Na našem území existují železniční tratě, které měly v minulosti zásadní vliv na rozvoj našeho území, jak z hlediska rozvojevenkovské společnosti, růstu sídel a rozvoje průmyslu i obchodu, tak následně turistického ruchu.

EVAM

Projekt z Programu rozvoje venkova ČR Projekt byl zaměřen na monitoring a evaluaci strategie MAS. Na tomto projektu spolupracovalo několik Místních akčních skupin (MAS) ze Středočeského kraje.

MAP I ORP BEROUN

Místní akční plán rozvoje vzdělávání (MAP) pro ORP Beroun V dubnu 2016 MAS Karlštejnsko, z. ú., podalo žádost na realizaci projektu MAP pro ORP Beroun. Žádost úspěšně prošla kontrolou formálních náležitostí.

MAP I ORP ČERNOŠICE

  Je projekt, financovaný z OP VVV, který je: zaměřen na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15 let zahrnuje předškolní, základní vzdělávání, zájmové neformální vzdělávání.

MAP I ORP HOŘOVICE

Místní akční plán rozvoje vzdělávání (MAP) pro ORP Hořovice V únoru 2016 MAS Karlštejnsko, z. ú., po dohodě s městem Hořovice a dalšími aktéry v území, podalo žádost na realizaci projektu MAP pro ORP Hořovice.