fbpx

Naše projekty

Aktivní projekty MAS a projekty, kterých se účastníme

Uzavřené projekty

KARLŠTEJNSKÉ LINKY

Projekt z Programu rozvoje venkova ČR Projekt byl zaměřen na jízdy linek historických vlaků na území Karlštejnska. Cestující vezli například vozy M 262.0 „Kredenc“ z roku 1947.

NAŠE VLÍDNÁ NÁDRAŽÍ

Projekt z Programu rozvoje venkova ČR Na našem území existují železniční tratě, které měly v minulosti zásadní vliv na rozvoj našeho území, jak z hlediska rozvojevenkovské společnosti, růstu sídel a rozvoje průmyslu i obchodu, tak následně turistického ruchu.

EVAM

Projekt z Programu rozvoje venkova ČR Projekt byl zaměřen na monitoring a evaluaci strategie MAS. Na tomto projektu spolupracovalo několik Místních akčních skupin (MAS) ze Středočeského kraje.

MAP I ORP BEROUN

Místní akční plán rozvoje vzdělávání (MAP) pro ORP Beroun V dubnu 2016 MAS Karlštejnsko, z. ú., podalo žádost na realizaci projektu MAP pro ORP Beroun. Žádost úspěšně prošla kontrolou formálních náležitostí.

MAP I ORP ČERNOŠICE

  Je projekt, financovaný z OP VVV, který je: zaměřen na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15 let zahrnuje předškolní, základní vzdělávání, zájmové neformální vzdělávání.

MAP I ORP HOŘOVICE

Místní akční plán rozvoje vzdělávání (MAP) pro ORP Hořovice V únoru 2016 MAS Karlštejnsko, z. ú., po dohodě s městem Hořovice a dalšími aktéry v území, podalo žádost na realizaci projektu MAP pro ORP Hořovice.

Obec Mořina

Obnova povrchu místních komunikací v obci Mořina Zhotovitel: Obec Mořina Projekt: Obnova povrchu místních komunikací v obci Mořina Výše dotace: 1.710.864 Kč Realizace: 2013 Činnosti na projektu:  Rozfrézování a předrcení stávající komunikace, úprava do sklonů a výšek, úprava vlastností podkladu CEM, úprava do sklonů, hutnění, 2x postřik asfalt. emulzí a aplikace kameniva 816 a 4/8, […]

Obec Třebotov

Zhotovitel: Obec Třebotov Projekt: Pořízení zahradního traktoru v obci Třebotov Výše dotace: 141.120 Kč Realizace: 2012 Činnosti na projektu: Zakoupení zahradního traktoru na sekání travnatých ploch  

Obec Karlík

Urnový háj – obec Karlík Zhotovitel: Obec Karlík Projekt: Urnový háj – obec Karlík Výše dotace: 585.966 Kč Realizace: 2013 Činnosti na projektu: Zemní práce, úpravy povrchů, pokládání chodníku a dlaždic, truhlářské konstrukce

Sbor Církve bratrské v Černošicích

Zhotovitel: Sbor Církve bratrské v Černošicích Projekt: Jevištní, audiovizuální a zabezpečovací technika Výše dotace: 468.000 Kč Realizace: 2013 Činnosti na projektu: Ozvučení hlavního sálu včetně řešení pro lidi se sluchovým handicapem, jevištní osvětlení, ozvučení malého sálu a kluboven pro potřeby dětí a vedoucích, zabezpečení objektu, audiovizuální přenos

Všeradova země, o. s.

Zhotovitel: VŠERADOVA ZEMĚ, o.s. Projekt: Odpočinkový park Všeradice Výše dotace: 1.792.901 Kč Realizace: 2011 Činnosti na projektu: nová výstavba budov, ploch, včetně rozvodů, vytápění a sociálního zařízení v oblasti zdraví, sportu, volnočasových aktivit, základní obchodní infrastruktury; parkové úpravy (terénní úpravy, ohumusování, zatravnění včetně nákladů na osivo, výsadba květin a dřevin); oplocení a osvětlení, venkovní označení […]

Josef Stehlík

Výstavba malého ubytovacího zařízení v Chodouni Zhotovitel: Ing. Josef Stehlík Projekt: Výstavba malého ubytovacího zařízení v Chodouni Výše dotace: 771.000 Kč Realizace: 2012 Činnosti na projektu: Přestavba malokapacitního ubytovacího a stravovacího zařízení, nákup vybavení pro malokapacitní ubytovací a stravovací zařízení, nákup vybavení a sportovních potřeb pro půjčovny sportovních potřeb a pro sportovní zařízení

Tělocvičná jednota Sokol Hlásná Třebaň

Rekonstrukce stropní konstrukce a výměna oken sokolovny TJ Sokol Hlásná Třebaň Zhotovitel: Tělocviční jednota Sokol Hlásná Třebáň Projekt: Rekonstrukce vytápění a vzduchotechniky objektu sokolovny TJ Sokol Hlásná Třebaň Výše dotace: 522.178 Kč Realizace: 2011 Činnosti na projektu: Rekonstrukce stropní konstrukce a výměna oken sokolovny TJ Sokol Hlásná Třebaň

Obec Mezouň

Spolkový dům Mezouň Zhotovitel: Obec Mezouň Projekt: Spolkový dům Mezouň Výše dotace: 1.472.480 Kč Realizace: 2011 Činnosti na projektu: Přestavba a stavební úpravy budovy bývalé požární zbrojnice na spolkový dům v obci Mezouň

HALESA o. s.

Zhotovitel: HALESA o. s. Projekt: Revitalizace sportovního areálu Halouny Výše dotace: 448.067 Kč Realizace: 2015 Činnosti na projektu: Kamenivo těžené zásypový materiál, základy stavby vč. betonové desky, svislé konstrukce, vodorovné konstrukce, úpravy povrchů, izolace proti vodě, izolace tepelné, zdravotechnika – vnitřní kanalizace, zdravotechnika – vnitřní vodovod, konstrukce tesařské, konstrukce klempířské, konstrukce truhlářské, dokončovací malby.

Město Dobřichovice

Vybavení ZŠ Dobřichovice nábytkem Zhotovitel: Město Dobřichovice Projekt: Vybavení ZŠ Dobřichovice Výše dotace: 449.820 Kč Realizace: 2015 Činnosti na projektu: 196 ks jednomístných žákovských stolů bez úložného prostoru, 196 ks žákovských židlí, multimediální vybavení tříd

Obec Chodouň

Náves Chodouň – oprava chodníku Zhotovitel: Obec Chodouň Projekt: Náves Chodouň – oprava chodníku Výše dotace: 373.780 Kč Realizace: 2015 Činnosti na projektu: zemní práce (oprava poškozeného betonového krytu chodníku na parcele č. 930/1 v k. ú. Chodouň), komunikace (oprava poškozeného betonového krytu chodníku na parcele č. 930/1 v k. ú. Chodouň), vnitřní kanalizace (oprava poškozeného betonového krytu chodníku […]

Tělocvičná jednota Sokol Lety

Zhotovitel: Tělocvičná jednota Sokol Lety Projekt: Revitalizace sportoviště Sokol Lety Výše dotace: 336.252 Kč Realizace: 2015 Činnosti na projektu: strojní rozrušení stávajícího povrchu (900 m2), doplnění a přená ruční vyrovnávka z nové škváry (900 m2), pokládka odvodňovacích žlábků do betonu (32 bm), osazení sadových obrubníků do betonu (85 bm), osazení tenisových sloupků (2 páry), dodávka volejbalových sloupků, zhotovení antukového krytu (893 m2), vytyčení a nalajnování kurtů […]

Občanské sdružení Jazz Černošice

JAZZ Černošice Zhotovitel: Občanské sdružení Jazz Černošice Projekt: JAZZ Černošice Výše dotace: 153.000 Kč Realizace: 2015 Činnosti na projektu: mobilní stan (8 x 15 m)

DOBNET, o. s.

DOBNET Hot Spots Zhotovitel: DOBNET o. s. Projekt: DOBNET Hot Spots Výše dotace: 361.215 Kč Realizace: 2015 Činnosti na projektu: nákup 40 ks DOBNET Hot Spots, nákup 1 ks User Controller Cloud Core CCR 1036

Atleticko-fotbalový klub Loděnice

Obnova zázemí AFK Loděnice Zhotovitel: Atleticko-Fotbalový Klub LODĚNICE Projekt: Obnova zázemí AFK Loděnice Výše dotace: 292.500 Kč Realizace: 2015 Činnosti na projektu: okna 1200 x 1200 mm (11 ks), dveře jednokřídlé, vchodové 800 x 2000 mm (6 ks), nákup traktoru (sekačky) na údržbu sportovní plochy

Kynologický klub Drahelčice – Rudná, o. s.

Revitalizace kynologického cvičiště v Rudné Zhotovitel: Kynologický klub Drahelčice – Rudná, o.s. Projekt: Revitalizace kynologického cvičiště v Rudné Výše dotace: 99.039 Kč Realizace: 2015 Činnosti na projektu: pletivo, plotové sloupky a boční vzpěry, drát napínací a příchytný materiál, vstupní vrata dvoukřídlová, stavební práce včetně autodopravy a zajištění likvidace odpadu, materiál k zabetonování sloupků a k vyrovnání základové desky pro umístění odkládacího trojboxu, odkládací trojbox pro […]

Obec Lhotka

Rekonstrukce hasičské zbrojnice v obci Lhotka Zhotovitel: Obec Lhotka Projekt: Rekonstrukce hasičské zbrojnice v obci Lhotka Výše dotace: 292.500 Kč Realizace: 2015 Činnosti na projektu: výměna oken, dveří, garážových vrat, rekonstrukce střechy hasičské zbrojnice, okapový systém, oprava nadstřešní části komínu, výstavba věnce, interiérové úpravy(rekonstrukce WC a sprchového koutu, schodiště, podlahy a stěny)

Obec Koněprusy

Zhotovitel: Obec Koněprusy Projekt: Vybavení KC Koněprusy Výše dotace: 219.600 Kč Realizace: 2015 Činnosti na projektu: mixážní pult s ovládáním pomocí tabletu, kompresor na mikrofonních vstupech, regulovatelný sluchátkový výstup, výstupy pro odposlechy, stereo vstupy, digitální piano, repro sestava (400 W), bezdrátové mikrofony, sluchátka, kabely, scénická světla spot a led par, včetně stativu pro venkovní použití, pojízdná úložná […]

Obec Lochovice

Rekonstrukce nádvoří OÚ Lochovice Zhotovitel: Obec Lochovice Projekt: Rekonstrukce nádvoří OÚ Lochovice Výše dotace: 272.993 Kč Realizace: 2015 Činnosti na projektu: výměna garážových vrat (3 ks), výměna vchodových dveří (2 ks), oprava fasády (450 m2), okapy a svody (70 m)

Obec Úhonice

Výměna a oprava oken obecního úřadu Úhonice Zhotovitel: Obec Úhonice Projekt: Výměna a oprava oken obecního úřadu Úhonice Výše dotace: 89.100 Kč Realizace: 2015 Činnosti na projektu: čtyřkřídlá vnější špaletová okna 100 x 160 (6x), oprava vnitřních okenic, vybourání a likvidace starých oken a osazení oken nových, doprava

Obec Svinaře

Halouny – obnova komunikací Zhotovitel: Obec Svinaře Projekt: Halouny – obnova komunikací Výše dotace: 1.110.006 Kč Realizace: 2015 Činnosti na projektu: zemní práce, povrch komunikace, ostatní konstrukce a práce

Jan Valek

Zastřešení terasy a stavba dětského hřiště Zhotovitel: Jan Valek Projekt: Stavba dětského hřiště Výše dotace: 151.019 Kč Realizace: 2015 Činnosti na projektu: úprava stávajícího terénu (odbagrování mírného svahu tak, aby vznikl rovinatý prostor velikosti cca 20 x 7m a zhotovení dopadové plochy dle ČSN EN 1176), výstavba opěrné zídky a přístupových schodů z betonových KB bloků prolitých […]

Sportovní klub Černošice

Revitalizace zimního stadionu Černošice Zhotovitel: Sportovní klub Černošice Projekt: Revitalizace zimního stadionu Černošice Výše dotace: 437.336 Kč Realizace: 2014 Činnosti na projektu: vybourání stávající příčky, odstranění stávajícího zábradlí a betonového soklu, vybourání otvoru pro boční dveře, odvoz odpadu, podezdívka, výztuž ztraceného bednění, trapézový plech, výztuž věnce, betonový potěr, dřevěné trámky, stropní trámky, montáž dřevěné konstrukce, tepelná […]