fbpx

MAS karlštejnsko, z. ú.
Agentura pro regionální rozvoj

Region
kde se dobře žije

O nás

MAS Karlštejnsko z. ú. je nestátní neziskovou organizací (spolkem) působící v regionu jako regionální rozvojová agentury Programu rozvoje venkova.

Místní partnerství

Naším posláním je podpora obcí, podnikatelů, neziskových organizací i soukromých osob v našem regionu.

CO SE DĚJE V MAS KARLŠTEJNSKO

Informace a novinky nejen o Nás. Sledujte i náš FACEBOOK, kde se dozvíte o dalším dění a kulturních akcích z regionu.

Výsledky průzkumu veřejného mínění

V rámci přípravy Strategie komunitně vedeného rozvoje (SCLLD) na období 2021-2027 probíhalo od března do srpna dotazníkové šetření mezi obyvateli v území působnosti MAS Karlštejnsko, z.ú. Cílem průzkumu bylo pomoci nám identifikovat potřeby rozvoje regionu. Výsledky přinesly zajímavá data, ze kterých vyplývá, že nejvíce by obyvatelé našeho regionu chtěli zlepšit stav silniční sítě, veřejná prostranství […]

31 srpna, 2021

Vyhlašujeme Výzvu č. 4 PRV

MAS Karlštejnsko, z.ú., vyhlašuje dne 1. 7. 2021 Výzvu č. 4 k podání žádostí o dotaci (podporu) MAS Karlštejnsko, z.ú., z Integrovaného nástroje (IN) CLLD, Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) 2014–2020 „Via Carolina“, Program rozvoje venkova. Podrobné informace o Výzvě č. 4 najdete na našich internetových stránkách: Fiche č. 1 – Podpora zemědělců Fiche […]

30 června, 2021

Jednání pracovní skupiny Rozvoj vzdělávání

Dne 29. 6. 2021 se bude konat mimořádné jednání pracovní skupiny Rozvoj vzdělávání. Cílem jednání je stanovení priorit a cílů v oblasti rozvoje vzdělání v regionu působnosti MAS Karlštejnsko. Tyto priority pak budou zapracovány do Strategie komunitně vedeného místního rozvoje CLLD „Via Carolina“, na jejíž přípravě nyní pracujeme. Na základě tohoto dokumentu se budeme moci […]

14 června, 2021

Dotační výzvy MAS

Naše služby poskytujeme klientům po celé České republice na základě letitých zkušeností v oboru.

Zobrazit výzvy

JSME TU PRO VÁS, ABYCHOM VÁM POMOHLI

Naše služby poskytujeme klientům po celé České republice na základě letitých zkušeností v oboru.

Poskytujeme poradenství a zprostředkování financí z evropských a národních dotačních programů. Realizujeme projekty subjektů veřejné i soukromé sféry v rámci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) Via Carolina.

V rámi realizace CLLD, pro dotační období 2014-2020, máme území vymezeno 60 obcemi, které se rozléhají od hranic hlavního města Prahy až po hranice Plzeňského kraje.

 

Více o nás