Setkání obcí MAS Karlštejnsko – Tetín, 21. 11. 2023

 

Vážené paní starostky, vážení páni starostové,

v úterý 21. listopadu 2023 se uskutečnilo další setkání obcí MAS Karlštejnsko. Přítomní zástupci 18 obcí se dozvěděli o aktuální situaci v MAS Karlštejnsko, financování MAS a chystaných dotačních výzvách MAS. Následovala diskuze, která se týkala příspěvků obcí a možnostech činnosti MAS pro obce; konkrétní dotazy na výzvy MAS v období 2021 – 2027; možnosti personálního obsazení MAS. V příloze Vám zasílám prezentaci ze setkání, návrh rozpočtu MAS pro rok 2024 a partnerské příspěvky 2024. V neposlední řadě zasílám aktuální seznam partnerských příspěvků obcí MAS Karlštejnsko.

Pod těmito odkazy naleznete bližší informace k vybraných oblastem podpory IROP pro výzvy MAS:
– Hasiči – https://irop.gov.cz/cs/vyzvy-2021-2027/vyzvy/61vyzvairop
– Veřejná prostranství – https://irop.gov.cz/cs/vyzvy-2021-2027/vyzvy/73vyzvairop
– Vzdělávání – https://irop.gov.cz/cs/vyzvy-2021-2027/vyzvy/48vyzvairop
– Doprava (bezpečnost) – https://irop.gov.cz/cs/vyzvy-2021-2027/vyzvy/60vyzvairop

Děkujeme za účast a spolupráci.

Dr. Ing. Jiří Peřina
ředitel ústavu

Správní rada a ředitel ústavu Účastníci setkání zástupců obcí MAS Karlštejsnko, 21.11.2023 Správní rada a ředitel ústavuÚčastníci setkání zástupců obcí MAS Karlštejsnko, 21.11.2023