array(7) { ["post_type"]=> array(1) { [0]=> string(5) "vyzva" } ["post_status"]=> string(7) "publish" ["posts_per_page"]=> int(-1) ["orderby"]=> string(2) "id" ["order"]=> string(4) "DESC" ["s"]=> string(0) "" ["meta_query"]=> array(1) { [0]=> array(4) { ["key"]=> string(21) "vyzva_datum_vyhlaseni" ["value"]=> array(2) { [0]=> string(10) "2021-01-01" [1]=> string(10) "2027-12-31" } ["compare"]=> string(7) "BETWEEN" ["type"]=> string(4) "DATE" } } }

Výzvy MAS 2021-2027

Vítáme vás na stránce věnované našim dotačním výzvám MAS Karlštejnsko, z.ú. Najdete zde srozumitelně a přehledně vše potřebné. Více informací o SCLLD Strategie komunitně vedeného místního rozvoje Via Carolina MAS Karlštejnsko, z.ú., na období 2021 až 2027, č.: CLLD_051_S a projektu MAS – MAS Karlštejnsko, z. ú. – I, č.: CZ.07.02.01/00/22_003/0000054 detaily o projektu naleznete zde.

Na projekt je poskytována finanční podpora z EU.

!!!DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!!!

Nejedná se o „přímé“ výzvy dotačních orgánů, výzvy MAS se řídí strategií MAS a místními podmínkami území, které má žadatel povinnost plnit jak při podání žádosti, tak při realizaci projektu a v jeho udržitelnosti.

O dotační výzvy MAS Karlštejnsko, z.ú. můžete žádat, pokud splňujete podmínku „územní působnosti“. Mapa společně se seznamem obcí, které podmínku splňují:

Bavoryně, Běštín, Březová, Bykoš, Bzová, Cerhovice, Černolice, Černošice, Dobřichovice, Drozdov, Hlásná Třebaň, Hořovice, Hostomice, Chlustina, Chodouň, Jivina, Karlík, Karlštejn, Koněprusy, Korno, Kotopeky, Králův Dvůr, Lážovice, Lety, Lhotka, Libomyšl, Liteň, Lochovice, Málkov, Měňany, Mořina, Nesvačily, Neumětely, Olešná, Osek, Osov, Podbrdy, Praskolesy, Roblín, Řevnice, Skuhrov, Stašov, Suchomasty, Svinaře, Tetín, Tlustice, Tmaň, Točník, Třebotov, Újezd, Velký Chlumec, Vinařice, Vižina, Vonoklasy, Všenory, Všeradice, Zadní Třebaň, Záluží, Zdice, Žebrák

 

Povinnou publicitu a cedule povinné publicity projektů žadatel řeší s kanceláří MAS. Povinná publicita se u projektů liší dle programu.

Chcete vědět, jaké výzvy jsou aktuálně vyhlášené a jaké avizujeme? Zvolte si z nabídky „Stav“ níže, o co konkrétně máte zájem.

Výzva č. 1 - IROP - Hasiči I.

Platnost: od 30/05/2024 do 08/07/2024

Výzva Místní akční skupiny k předkládání žádostí o podporu Místní akční skupina MAS Karlštejnsko, z. ú. vyhlašuje výzvu MAS k předkládání žádostí o podporu v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) - opatření Hasiči I. Veškeré konzultace k výzvě jsou možné na tel. č. 725 031 834 a 724 281 031.

Detail výzvy

FICHE 8 - Rozvoj venkovských oblastí - 5. výzva MAS

Platnost: od 01/07/2022 do 01/08/2022

Fiche je zaměřena na podporu základních služeb a obnovy vesnic ve venkovských oblastech. Podpora v rámci této Fiche může zahrnovat následující oblasti: Vybrané kulturní památky a Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven

Detail výzvy

FICHE 6 - Podnikání v nezemědělských činnostech a cestovním ruchu - 5. Výzva MAS

Platnost: od 01/07/2022 do 01/08/2022

Podpora v rámci tohoto článku zahrnuje investice na založení a rozvoj nezemědělských činností. Podpora přispívá k naplňování Priority 6 Podpora sociálního začleňování, snižování chudoby a podpora hospodářského rozvoje ve venkovských oblastech, zejména prioritní oblasti 6A Usnadnění diverzifikace, vytváření malých podniků a pracovních míst.

Detail výzvy

FICHE 1 – Podpora zemědělců – 5. výzva MAS

Platnost: od 01/07/2022 do 01/08/2022

Podpora je zaměřena na zvýšení celkové výkonnosti a udržitelnosti zemědělského podniku. Podpora přispívá k naplňování Priority 2 Zvýšení životaschopnosti zemědělských podniků a konkurenceschopnosti všech druhů zemědělské činnosti ve všech regionech a podpora inovativních zemědělských technologií a udržitelného obhospodařování lesů, zejména prioritní oblasti 2A Zlepšení hospodářské výkonnosti všech zemědělských podniků a usnadnění jejich restrukturalizace a modernizace, zejména za účelem zvýšení míry účasti na trhu a orientace na trh, jakož i diverzifikace zemědělských činností.

Detail výzvy

Výzva č. 2_21_IROP_MAS Karl_03

Platnost: od 15/11/2021 do 15/12/2021

Výzva Místní akční skupiny k předkládání žádostí o podporu Místní akční skupina MAS Karlštejnsko, z. ú. vyhlašuje výzvu MAS k předkládání žádostí o podporu v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) - opatření 03 Občanská vybavenost II.

Detail výzvy

Výzva č. 1_21_IROP_MAS Karl_01

Platnost: od 15/11/2021 do 15/12/2021

Výzva Místní akční skupiny k předkládání žádostí o podporu Místní akční skupina MAS Karlštejnsko, z. ú. vyhlašuje výzvu MAS k předkládání žádostí o podporu v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) - opatření 01 Plánování II.

Detail výzvy

FICHE 1 – Podpora zemědělců – 4. výzva MAS

Platnost: od 01/07/2021 do 31/07/2021

Podpora je zaměřena na zvýšení celkové výkonnosti a udržitelnosti zemědělského podniku. Podpora přispívá k naplňování Priority 2 Zvýšení životaschopnosti zemědělských podniků a konkurenceschopnosti všech druhů zemědělské činnosti ve všech regionech a podpora inovativních zemědělských technologií a udržitelného obhospodařování lesů, zejména prioritní oblasti 2A Zlepšení hospodářské výkonnosti všech zemědělských podniků a usnadnění jejich restrukturalizace a modernizace, zejména za účelem zvýšení míry účasti na trhu a orientace na trh, jakož i diverzifikace zemědělských činností.

Detail výzvy

FICHE 6 - Podnikání v nezemědělských činnostech a cestovním ruchu - 4. výzva MAS

Platnost: od 01/07/2021 do 31/07/2021

Podpora v rámci tohoto článku zahrnuje investice na založení a rozvoj nezemědělských činností. Podpora přispívá k naplňování Priority 6 Podpora sociálního začleňování, snižování chudoby a podpora hospodářského rozvoje ve venkovských oblastech, zejména prioritní oblasti 6A Usnadnění diverzifikace, vytváření malých podniků a pracovních míst.

Detail výzvy

FICHE 8 - Rozvoj venkovských oblastí - 4. výzva MAS

Platnost: od 01/07/2021 do 31/07/2021

Fiche je zaměřena na podporu základních služeb a obnovy vesnic ve venkovských oblastech. Podpora v rámci této Fiche může zahrnovat následující oblasti: Vybrané kulturní památky a Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven

Detail výzvy