Harmonogram výzev

Harmonogram výzev MAS Karlštejnsko má informativní charakter a může se v průběhu roku aktualizovat. Případné změny v harmonogramu mohou probíhat z důvodu požadavku Řídícího orgánu nebo požadavku vzešlého z území. Doporučujeme potencionálním žadatelům harmonogram daného roku průběžně sledovat.

 

Harmonogram pro rok 2024