O nás

Kdo je MAS Karlštejnsko

MAS Karlštejnsko z. ú. je nestátní neziskovou organizací (spolkem) působící v regionu jako regionální rozvojová agentura Programu rozvoje venkova. Je lokalizováno ve středozápadní části České republiky, v jihozápadní a západní části Středních Čech a sousedí přímo s územím hl. města Prahy. Je součástí NUTS II Střední Čechy, Středočeského kraje a částí bývalých okresů Beroun – Praha – západ.

Co děláme?

Posláním MAS Karlštejnsko, z. ú., je spojení úsilí spolků, institucí, podnikatelských subjektů, občanských iniciativ i jednotlivců působících v dotčeném území a ve Středočeském kraji, za účelem vytváření dobrého jména a image Karlštejnska, propagace a rozvoje Karlštejnska jako přírodní, kulturní a společenské entity a trvale udržitelného rozvoje, při zachování venkovského rázu krajiny.

Hlavní cíle MAS Karlštejnsko, z. ú.

  • Rozvoj venkova v dotčeném území
  • Rozvoj cestovního ruchu v dotčeném území
  • Rozvoj vzdělání, kulturního a společenského života v dotčeném území
  • Rozvoj ekonomického prostředí, inovací a konkurenceschopnosti v dotčeném území
  • Ochrana přírody a krajiny v dotčeném území
  • Vytváření dobrého jména a pozitivního image Karlštejnska
  • Propagace Karlštejnska jako přírodní, turistické, kulturní a společenské identity
  • Podpora vzájemné informovanosti a koordinace aktivit dané lokality