Aktuality

NZÚL pozastaveno

28 května, 2024

Setkání obcí MAS Karlštejnsko – Tetín, 21. 11. 2023

Vážené paní starostky, vážení páni starostové, v úterý 21. listopadu 2023 se uskutečnilo další setkání obcí MAS Karlštejnsko. Přítomní zástupci 18 obcí se dozvěděli o aktuální situaci v MAS Karlštejnsko, financování MAS a chystaných dotačních výzvách MAS. Následovala diskuze, která se týkala příspěvků obcí a možnostech činnosti MAS pro obce; konkrétní dotazy na výzvy MAS v období 2021 – 2027; […]

27 listopadu, 2023

Dopis obcím 17. 5. 2023

Dne 17. 5. 2023 zaslal nový ředitel MAS Karlštejnsko Dr. Ing. Jiří Peřina dopis obcím, ve kterém vyjádřil svůj zájem být i nadále partnerem obcí po celé dotační období 2021 – 2027.  Jiří Peřina považuje za nezbytnou otevřenost ústavu vůči svým partnerům i vůči celému území. Samozřejmostí pak musí být transparentní hospodaření ústavu a pravidelná […]

21 července, 2023

Vaše farma investuje

Když se ruka k ruce vine… Dovolujeme si Vám představit uzenářskou manufakturu, nazvanou Vaše Farma. Možná nás už znáte: sídlíme v Černošicích a zaměřujeme se na výrobu kvalitních masných produktů. Proč manufaktura? Slovo manus (latinsky ruka) jasně říká, že ruční práce je základem naší výroby. Dodejme to vskutku podstatné: při výrobě našich dobrot používáme ty nejkvalitnější suroviny, […]

25 července, 2022

VYHLÁŠENÍ VÝZVY IROP – OPATŘENÍ 01 PLÁNOVÁNÍ II. A 03 OBČANSKÁ VYBAVENOST II.

Výzva Místní akční skupiny k předkládání žádostí o podporuMístní akční skupina MAS Karlštejnsko, z. ú. vyhlašuje výzvu MAS k předkládání žádostí o podporu, z Integrovaného nástroje (IN) Komunitně vedený místní rozvoj ( CLLD ) strategie „ Via Carolina“, v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) – opatření 01 Plánování II. a 03 Občanská vybavenost ll.Zveme […]

15 listopadu, 2021

Koncepční část Strategie Via Carolina schválena

Dnes bylo ukončeno hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti žádosti o podporu „Strategie komunitně vedeného místního rozvoje Via Carolina MAS Karlštejnsko, z.ú., na období 2021 až 2027 (CLLD_21_04_202) s výsledkem „vyhověl“. Předložená žádost splnila požadovaná kritéria a koncepční část Strategie CLLD pro období 2021-27 a je ze strany MMR-ORP schválena. Dokument je ke stažení zde: https://karlstejnskomas.cz/mistni-partnerstvi/obdobi-2021-2027/   […]

26 října, 2021

Výsledky průzkumu veřejného mínění

V rámci přípravy Strategie komunitně vedeného rozvoje (SCLLD) na období 2021-2027 probíhalo od března do srpna dotazníkové šetření mezi obyvateli v území působnosti MAS Karlštejnsko, z.ú. Cílem průzkumu bylo pomoci nám identifikovat potřeby rozvoje regionu. Výsledky přinesly zajímavá data, ze kterých vyplývá, že nejvíce by obyvatelé našeho regionu chtěli zlepšit stav silniční sítě, veřejná prostranství […]

31 srpna, 2021

Vyhlašujeme Výzvu č. 4 PRV

MAS Karlštejnsko, z.ú., vyhlašuje dne 1. 7. 2021 Výzvu č. 4 k podání žádostí o dotaci (podporu) MAS Karlštejnsko, z.ú., z Integrovaného nástroje (IN) CLLD, Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) 2014–2020 „Via Carolina“, Program rozvoje venkova. Podrobné informace o Výzvě č. 4 najdete na našich internetových stránkách: Fiche č. 1 – Podpora zemědělců Fiche […]

30 června, 2021

Jednání pracovní skupiny Rozvoj vzdělávání

Dne 29. 6. 2021 se bude konat mimořádné jednání pracovní skupiny Rozvoj vzdělávání. Cílem jednání je stanovení priorit a cílů v oblasti rozvoje vzdělání v regionu působnosti MAS Karlštejnsko. Tyto priority pak budou zapracovány do Strategie komunitně vedeného místního rozvoje CLLD „Via Carolina“, na jejíž přípravě nyní pracujeme. Na základě tohoto dokumentu se budeme moci […]

14 června, 2021

Fokusní skupiny

V rámci přípravy Integrovaného nástroje Komunitně vedený místní rozvoj (IN CLLD) pro rozvoj území v programovém období EU 2021-2027, organizujeme veřejné projednání nové Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) ve fokusních skupinách se školskými pracovníky, zastupiteli státní správy a obcí, podnikateli i zástupci neziskových organizací. Cílem těchto setkání je stanovit společně priority rozvoje území v […]

10 června, 2021

Standardizace MAS splněna

Aby mohla MAS Karlštejnsko v období 2021 – 2027 i nadále realizovat strategii komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) s podporou evropských fondů, musela projít kontrolou dodržování standardů MAS (tzv. standardizací). V tomto procesu MAS Karlštejnsko prokázala řídícím orgánům, že je kvalifikovaným subjektem k implementaci strategie na území MAS. MAS Karlštejnsko tak bude moci Ministerstvu pro […]

4 května, 2021

Zemřel František Rambouský

Vážení přátelé, koncem minulého týdne nás zastihla velmi smutná zpráva. V úterý 30. března, ve večerních hodinách, podlehl těžkému průběhu nemoci Covid-19 pan František Rambouský. Ve věku 73 let nás opustil náš dlouholetý parťák a kamarád, starosta i místostarosta obce Chodouň, který stál u zrodu MAS Karlštejnsko, z.ú., podílel svou prací nejen na rozvoji obce Chodouň, […]

6 dubna, 2021

Dotazník pro obyvatele regionu MAS Karlštejnsko

Chcete se podílet na rozvoji našeho regionu? Zajímá nás váš názor na to, co vám zde nejvíce chybí a na co bychom se měli v dalším programovém období zaměřit. V současné době připravujeme novou rozvojovou strategii regionu pro programovací období EU 2021 – 2027. Jejím cílem je zhodnotit spokojenost vás obyvatel s životem v našem […]

22 března, 2021

Vaše farma rozšiřuje výrobu

Salumi s.r.o. modernizuje provozovnu „Vaše farma“ v Černošicích díky dotaci MAS Karlštejnsko, z.ú. v rámci Výzvy č. 2 programového rámce PRV, z integrovaného nástroje (IN) Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD), Strategie „Via Carolina“. Obliba produktů uzenářské manufaktury roste a tak bylo potřeba zvýšit objem výroby a zmodernizovat provoz. Díky dotaci MAS Karlštejnsko ve výši 121 […]

2 února, 2021

DALŠÍ MODIFIKACE VÝZEV IROP

Vzhledem ke stávající situaci a přetrvávajícímu nouzovému stav v ČR, bychom chtěli poskytnout žadatelům delší časový blok ke zpracování žádostí o dotace.

3 ledna, 2021

MODIFIKACE VÝZEV IROP

Vzhledem ke stávající situaci a přetrvávajícímu nouzovému stav v ČR, bychom chtěli poskytnout žadatelům delší časový blok ke zpracování žádostí o dotace. Z tohoto důvodu

3 ledna, 2021

VYHLÁŠENÍ VÝZVY IROP – OPATŘENÍ 02 DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA II.

Výzva Místní akční skupiny k předkládání žádostí o podporu Místní akční skupina MAS Karlštejnsko, z. ú. vyhlašuje výzvu MAS

3 ledna, 2021

VYHLÁŠENÍ VÝZVY IROP – OPATŘENÍ 07 PODPORA SLOŽEK IZS

Výzva Místní akční skupiny k předkládání žádostí o podporu Místní akční skupina MAS Karlštejnsko, z. ú. vyhlašuje výzvu MAS

3 ledna, 2021

VYHLÁŠENÍ VÝZVY IROP – OPATŘENÍ 05 SOCIÁLNÍ SLUŽBY II.

Výzva Místní akční skupiny k předkládání žádostí o podporu Místní akční skupina MAS Karlštejnsko, z. ú. vyhlašuje výzvu MAS k předkládání

3 ledna, 2021

VYHLÁŠENÍ VÝZVY MAS Č. 3 PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA (PRV)

Místní akční skupina MAS Karlštejnsko, z. ú. vyhlašuje výzvu MAS č. 3 programu rozvoje venkova (PRV). Zveme vás tímto na na seminář pro příjemce a žadatele

3 ledna, 2021

VYHLÁŠENÍ VÝZVY OPZ – OPATŘENÍ 02 ZAMĚSTNANOST

Výzva Místní akční skupiny k předkládání žádostí o podporu Místní akční skupina MAS Karlštejnsko, z. ú. vyhlašuje výzvu MAS k předkládání žádostí o podporu

3 ledna, 2021

VYHLÁŠENÍ VÝZVY OPZ – OPATŘENÍ 04 SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ – NEINVESTIČNÍ

Výzva Místní akční skupiny k předkládání žádostí o podporu Místní akční skupina MAS Karlštejnsko, z. ú. vyhlašuje výzvu

3 ledna, 2021

SEMINÁŘ PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PRV (ŘEVNICE)

Zveme Vás na seminář pro žadatele a příjemce PRV (Programového rámce venkova), který se uskuteční dne 21. 3. 2019 od 16:00 hod. v zasedací místnosti MAS Karlštejnsko, z. ú. (Pod Drahou 984, Řevnice).

3 ledna, 2021

VYHLÁŠENÍ VÝZVY OPŽP – OPATŘENÍ 4.3 VÝSADBA DŘEVIN V NELESNÍ PŮDĚ

Výzva Místní akční skupiny k předkládání žádostí o podporu Místní akční skupina MAS Karlštejnsko, z. ú. vyhlašuje výzvu MAS k předkládání žádostí o podporu v rámci

3 ledna, 2021

PRODLOUŽENÍ VÝZEV V RÁMCI IROP DO 30. 4. 2019

Oznamujeme, že u výzvy č. 2 Dopravní infrastruktura a výzvy č. 3 Občanská vybavenost, bylo prodlouženo datum ukončení příjmu žádostí o podporu na 30. 4. 2019 12:00 hod.

3 ledna, 2021

PRACOVNÍ PŘÍLEŽITOST – PROJEKTOVÝ MANAŽER/MANAŽERKA

MAS Karlštejnsko, z. ú., je rozvojovou agenturou regionu „Karlštejnska“, působící na území západu Středočeského kraje, od Černošic po Cerhovice.

3 ledna, 2021

PRODLOUŽENÍ VÝZVY Č. 2 DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA V RÁMCI IROP DO 31. 5. 2019

Oznamujeme, že u výzvy č. 2 Dopravní infrastruktura bylo prodlouženo datum ukončení příjmu žádostí o podporu na 31. 5. 2019 12:00 hod

31 prosince, 2020

UKONČEN PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ O DOTACI VÝZVY MAS Č. 2 V RÁMCI PRV

Oznamujeme, že dne 26. 4. 2019 byl ukončen příjem žádostí o dotace v rámci Výzvy MAS č. 2 MAS Karlštejnsko, z.ú. v souladu s Programovým rámcem PRV SCLLD.

31 prosince, 2020

PRACUJEME NA NOVÉM WEBU

V současné době dochází k tvorbě nových webových stránek MAS Karlštejnsko, z.ú. Soušasná platforma webu je bohužel již zastaralá a neumožňuje adekvátní úpravy.

31 prosince, 2020

API – KONZULTAČNÍ DEN PRO PODNIKATELE V HOŘOVICÍCH

Agentura pro podnikání a inovace, agentury CzechInvest a CzechTrade a Místní akční skupina Karlštejnsko Vás zvou k účasti na konzultačním dni věnovaném možnostem podpory podnikání.

31 prosince, 2020

PRACOVNÍ PŘÍLEŽITOST – ASISTENT/ASISTENTKA

MAS Karlštejnsko, z. ú., je rozvojovou agenturou regionu „Karlštejnska“, působící na území západu Středočeského kraje, od Černošic po Cerhovice. Jeho hlavní náplní je projektová a finanční podpora regionu, prostřednictvím Komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD), rovněž kompletní dotační management.

31 prosince, 2010