fbpx

Aktuality

Vyhlašujeme Výzvu č. 4 PRV

MAS Karlštejnsko, z.ú., vyhlašuje dne 1. 7. 2021 Výzvu č. 4 k podání žádostí o dotaci (podporu) MAS Karlštejnsko, z.ú., z Integrovaného nástroje (IN) CLLD, Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) 2014–2020 „Via Carolina“, Program rozvoje venkova. Podrobné informace o Výzvě č. 4 najdete na našich internetových stránkách: Fiche č. 1 – Podpora zemědělců Fiche […]

30 června, 2021

Jednání pracovní skupiny Rozvoj vzdělávání

Dne 29. 6. 2021 se bude konat mimořádné jednání pracovní skupiny Rozvoj vzdělávání. Cílem jednání je stanovení priorit a cílů v oblasti rozvoje vzdělání v regionu působnosti MAS Karlštejnsko. Tyto priority pak budou zapracovány do Strategie komunitně vedeného místního rozvoje CLLD „Via Carolina“, na jejíž přípravě nyní pracujeme. Na základě tohoto dokumentu se budeme moci […]

14 června, 2021

Standardizace MAS splněna

Aby mohla MAS Karlštejnsko v období 2021 – 2027 i nadále realizovat strategii komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) s podporou evropských fondů, musela projít kontrolou dodržování standardů MAS (tzv. standardizací). V tomto procesu MAS Karlštejnsko prokázala řídícím orgánům, že je kvalifikovaným subjektem k implementaci strategie na území MAS. MAS Karlštejnsko tak bude moci Ministerstvu pro […]

4 května, 2021

Zemřel František Rambouský

Vážení přátelé, koncem minulého týdne nás zastihla velmi smutná zpráva. V úterý 30. března, ve večerních hodinách, podlehl těžkému průběhu nemoci Covid-19 pan František Rambouský. Ve věku 73 let nás opustil náš dlouholetý parťák a kamarád, starosta i místostarosta obce Chodouň, který stál u zrodu MAS Karlštejnsko, z.ú., podílel svou prací nejen na rozvoji obce Chodouň, […]

6 dubna, 2021

Dotazník pro obyvatele regionu MAS Karlštejnsko

Chcete se podílet na rozvoji našeho regionu? Zajímá nás váš názor na to, co vám zde nejvíce chybí a na co bychom se měli v dalším programovém období zaměřit. V současné době připravujeme novou rozvojovou strategii regionu pro programovací období EU 2021 – 2027. Jejím cílem je zhodnotit spokojenost vás obyvatel s životem v našem […]

22 března, 2021

Vaše farma rozšiřuje výrobu

Salumi s.r.o. modernizuje provozovnu „Vaše farma“ v Černošicích díky dotaci MAS Karlštejnsko, z.ú. v rámci Výzvy č. 2 programového rámce PRV, z integrovaného nástroje (IN) Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD), Strategie „Via Carolina“. Obliba produktů uzenářské manufaktury roste a tak bylo potřeba zvýšit objem výroby a zmodernizovat provoz. Díky dotaci MAS Karlštejnsko ve výši 121 […]

2 února, 2021

DALŠÍ MODIFIKACE VÝZEV IROP

Vzhledem ke stávající situaci a přetrvávajícímu nouzovému stav v ČR, bychom chtěli poskytnout žadatelům delší časový blok ke zpracování žádostí o dotace.

3 ledna, 2021

MODIFIKACE VÝZEV IROP

Vzhledem ke stávající situaci a přetrvávajícímu nouzovému stav v ČR, bychom chtěli poskytnout žadatelům delší časový blok ke zpracování žádostí o dotace. Z tohoto důvodu

3 ledna, 2021

VYHLÁŠENÍ VÝZVY IROP – OPATŘENÍ 02 DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA II.

Výzva Místní akční skupiny k předkládání žádostí o podporu Místní akční skupina MAS Karlštejnsko, z. ú. vyhlašuje výzvu MAS

3 ledna, 2021

VYHLÁŠENÍ VÝZVY IROP – OPATŘENÍ 07 PODPORA SLOŽEK IZS

Výzva Místní akční skupiny k předkládání žádostí o podporu Místní akční skupina MAS Karlštejnsko, z. ú. vyhlašuje výzvu MAS

3 ledna, 2021

VYHLÁŠENÍ VÝZVY IROP – OPATŘENÍ 05 SOCIÁLNÍ SLUŽBY II.

Výzva Místní akční skupiny k předkládání žádostí o podporu Místní akční skupina MAS Karlštejnsko, z. ú. vyhlašuje výzvu MAS k předkládání

3 ledna, 2021

VYHLÁŠENÍ VÝZVY MAS Č. 3 PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA (PRV)

Místní akční skupina MAS Karlštejnsko, z. ú. vyhlašuje výzvu MAS č. 3 programu rozvoje venkova (PRV). Zveme vás tímto na na seminář pro příjemce a žadatele

3 ledna, 2021

VYHLÁŠENÍ VÝZVY OPZ – OPATŘENÍ 02 ZAMĚSTNANOST

Výzva Místní akční skupiny k předkládání žádostí o podporu Místní akční skupina MAS Karlštejnsko, z. ú. vyhlašuje výzvu MAS k předkládání žádostí o podporu

3 ledna, 2021

VYHLÁŠENÍ VÝZVY OPZ – OPATŘENÍ 04 SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ – NEINVESTIČNÍ

Výzva Místní akční skupiny k předkládání žádostí o podporu Místní akční skupina MAS Karlštejnsko, z. ú. vyhlašuje výzvu

3 ledna, 2021

SEMINÁŘ PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PRV (ŘEVNICE)

Zveme Vás na seminář pro žadatele a příjemce PRV (Programového rámce venkova), který se uskuteční dne 21. 3. 2019 od 16:00 hod. v zasedací místnosti MAS Karlštejnsko, z. ú. (Pod Drahou 984, Řevnice).

3 ledna, 2021

VYHLÁŠENÍ VÝZVY OPŽP – OPATŘENÍ 4.3 VÝSADBA DŘEVIN V NELESNÍ PŮDĚ

Výzva Místní akční skupiny k předkládání žádostí o podporu Místní akční skupina MAS Karlštejnsko, z. ú. vyhlašuje výzvu MAS k předkládání žádostí o podporu v rámci

3 ledna, 2021

PRODLOUŽENÍ VÝZEV V RÁMCI IROP DO 30. 4. 2019

Oznamujeme, že u výzvy č. 2 Dopravní infrastruktura a výzvy č. 3 Občanská vybavenost, bylo prodlouženo datum ukončení příjmu žádostí o podporu na 30. 4. 2019 12:00 hod.

3 ledna, 2021

PRACOVNÍ PŘÍLEŽITOST – PROJEKTOVÝ MANAŽER/MANAŽERKA

MAS Karlštejnsko, z. ú., je rozvojovou agenturou regionu „Karlštejnska“, působící na území západu Středočeského kraje, od Černošic po Cerhovice.

3 ledna, 2021

PRODLOUŽENÍ VÝZVY Č. 2 DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA V RÁMCI IROP DO 31. 5. 2019

Oznamujeme, že u výzvy č. 2 Dopravní infrastruktura bylo prodlouženo datum ukončení příjmu žádostí o podporu na 31. 5. 2019 12:00 hod

31 prosince, 2020

UKONČEN PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ O DOTACI VÝZVY MAS Č. 2 V RÁMCI PRV

Oznamujeme, že dne 26. 4. 2019 byl ukončen příjem žádostí o dotace v rámci Výzvy MAS č. 2 MAS Karlštejnsko, z.ú. v souladu s Programovým rámcem PRV SCLLD.

31 prosince, 2020

PRACUJEME NA NOVÉM WEBU

V současné době dochází k tvorbě nových webových stránek MAS Karlštejnsko, z.ú. Soušasná platforma webu je bohužel již zastaralá a neumožňuje adekvátní úpravy.

31 prosince, 2020

API – KONZULTAČNÍ DEN PRO PODNIKATELE V HOŘOVICÍCH

Agentura pro podnikání a inovace, agentury CzechInvest a CzechTrade a Místní akční skupina Karlštejnsko Vás zvou k účasti na konzultačním dni věnovaném možnostem podpory podnikání.

31 prosince, 2020

PRACOVNÍ PŘÍLEŽITOST – ASISTENT/ASISTENTKA

MAS Karlštejnsko, z. ú., je rozvojovou agenturou regionu „Karlštejnska“, působící na území západu Středočeského kraje, od Černošic po Cerhovice. Jeho hlavní náplní je projektová a finanční podpora regionu, prostřednictvím Komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD), rovněž kompletní dotační management.

31 prosince, 2010