fbpx

Vaše farma rozšiřuje výrobu

 

Salumi s.r.o. modernizuje provozovnu „Vaše farma“ v Černošicích díky dotaci MAS Karlštejnsko, z.ú. v rámci Výzvy č. 2 programového rámce PRV, z integrovaného nástroje (IN) Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD), Strategie „Via Carolina“. Obliba produktů uzenářské manufaktury roste a tak bylo potřeba zvýšit objem výroby a zmodernizovat provoz. Díky dotaci MAS Karlštejnsko ve výši 121 500 Kč byla provozovna opatřena novou technologií, která umožní vyrábět opravdu kvalitní šunku, škvařené sádlo, konzervy apod. Jak uvádí spolumajitel firmy pan Petr Střítezský, tento krok jim nejen usnadní práci, ale především mohou zvýšit objem výroby, aniž by cokoliv slevili z vysoké kvalitativní úrovně produkce.