fbpx

MAS Karlštejnsko

Setkání obcí MAS Karlštejnsko – Tetín, 21. 11. 2023

Vážené paní starostky, vážení páni starostové, v úterý 21. listopadu 2023 se uskutečnilo další setkání obcí MAS Karlštejnsko. Přítomní zástupci 18 obcí se dozvěděli o aktuální situaci v MAS Karlštejnsko, financování MAS a chystaných dotačních výzvách MAS. Následovala diskuze, která se týkala příspěvků obcí a možnostech činnosti MAS pro obce; konkrétní dotazy na výzvy MAS v období 2021 – 2027; […]

27 listopadu, 2023

Dopis obcím 17. 5. 2023

Dne 17. 5. 2023 zaslal nový ředitel MAS Karlštejnsko Dr. Ing. Jiří Peřina dopis obcím, ve kterém vyjádřil svůj zájem být i nadále partnerem obcí po celé dotační období 2021 – 2027.  Jiří Peřina považuje za nezbytnou otevřenost ústavu vůči svým partnerům i vůči celému území. Samozřejmostí pak musí být transparentní hospodaření ústavu a pravidelná […]

21 července, 2023

Vaše farma investuje

Když se ruka k ruce vine… Dovolujeme si Vám představit uzenářskou manufakturu, nazvanou Vaše Farma. Možná nás už znáte: sídlíme v Černošicích a zaměřujeme se na výrobu kvalitních masných produktů. Proč manufaktura? Slovo manus (latinsky ruka) jasně říká, že ruční práce je základem naší výroby. Dodejme to vskutku podstatné: při výrobě našich dobrot používáme ty nejkvalitnější suroviny, […]

25 července, 2022

VYHLÁŠENÍ VÝZVY IROP – OPATŘENÍ 01 PLÁNOVÁNÍ II. A 03 OBČANSKÁ VYBAVENOST II.

Výzva Místní akční skupiny k předkládání žádostí o podporuMístní akční skupina MAS Karlštejnsko, z. ú. vyhlašuje výzvu MAS k předkládání žádostí o podporu, z Integrovaného nástroje (IN) Komunitně vedený místní rozvoj ( CLLD ) strategie „ Via Carolina“, v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) – opatření 01 Plánování II. a 03 Občanská vybavenost ll.Zveme […]

15 listopadu, 2021

Koncepční část Strategie Via Carolina schválena

Dnes bylo ukončeno hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti žádosti o podporu „Strategie komunitně vedeného místního rozvoje Via Carolina MAS Karlštejnsko, z.ú., na období 2021 až 2027 (CLLD_21_04_202) s výsledkem „vyhověl“. Předložená žádost splnila požadovaná kritéria a koncepční část Strategie CLLD pro období 2021-27 a je ze strany MMR-ORP schválena. Dokument je ke stažení zde: https://karlstejnskomas.cz/mistni-partnerstvi/obdobi-2021-2027/   […]

26 října, 2021

Výsledky průzkumu veřejného mínění

V rámci přípravy Strategie komunitně vedeného rozvoje (SCLLD) na období 2021-2027 probíhalo od března do srpna dotazníkové šetření mezi obyvateli v území působnosti MAS Karlštejnsko, z.ú. Cílem průzkumu bylo pomoci nám identifikovat potřeby rozvoje regionu. Výsledky přinesly zajímavá data, ze kterých vyplývá, že nejvíce by obyvatelé našeho regionu chtěli zlepšit stav silniční sítě, veřejná prostranství […]

31 srpna, 2021

Vyhlašujeme Výzvu č. 4 PRV

MAS Karlštejnsko, z.ú., vyhlašuje dne 1. 7. 2021 Výzvu č. 4 k podání žádostí o dotaci (podporu) MAS Karlštejnsko, z.ú., z Integrovaného nástroje (IN) CLLD, Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) 2014–2020 „Via Carolina“, Program rozvoje venkova. Podrobné informace o Výzvě č. 4 najdete na našich internetových stránkách: Fiche č. 1 – Podpora zemědělců Fiche […]

30 června, 2021

Jednání pracovní skupiny Rozvoj vzdělávání

Dne 29. 6. 2021 se bude konat mimořádné jednání pracovní skupiny Rozvoj vzdělávání. Cílem jednání je stanovení priorit a cílů v oblasti rozvoje vzdělání v regionu působnosti MAS Karlštejnsko. Tyto priority pak budou zapracovány do Strategie komunitně vedeného místního rozvoje CLLD „Via Carolina“, na jejíž přípravě nyní pracujeme. Na základě tohoto dokumentu se budeme moci […]

14 června, 2021

Fokusní skupiny

V rámci přípravy Integrovaného nástroje Komunitně vedený místní rozvoj (IN CLLD) pro rozvoj území v programovém období EU 2021-2027, organizujeme veřejné projednání nové Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) ve fokusních skupinách se školskými pracovníky, zastupiteli státní správy a obcí, podnikateli i zástupci neziskových organizací. Cílem těchto setkání je stanovit společně priority rozvoje území v […]

10 června, 2021

Standardizace MAS splněna

Aby mohla MAS Karlštejnsko v období 2021 – 2027 i nadále realizovat strategii komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) s podporou evropských fondů, musela projít kontrolou dodržování standardů MAS (tzv. standardizací). V tomto procesu MAS Karlštejnsko prokázala řídícím orgánům, že je kvalifikovaným subjektem k implementaci strategie na území MAS. MAS Karlštejnsko tak bude moci Ministerstvu pro […]

4 května, 2021

Zemřel František Rambouský

Vážení přátelé, koncem minulého týdne nás zastihla velmi smutná zpráva. V úterý 30. března, ve večerních hodinách, podlehl těžkému průběhu nemoci Covid-19 pan František Rambouský. Ve věku 73 let nás opustil náš dlouholetý parťák a kamarád, starosta i místostarosta obce Chodouň, který stál u zrodu MAS Karlštejnsko, z.ú., podílel svou prací nejen na rozvoji obce Chodouň, […]

6 dubna, 2021

Dotazník pro obyvatele regionu MAS Karlštejnsko

Chcete se podílet na rozvoji našeho regionu? Zajímá nás váš názor na to, co vám zde nejvíce chybí a na co bychom se měli v dalším programovém období zaměřit. V současné době připravujeme novou rozvojovou strategii regionu pro programovací období EU 2021 – 2027. Jejím cílem je zhodnotit spokojenost vás obyvatel s životem v našem […]

22 března, 2021

Tělocvičná jednota Sokol Svinaře

Revitalizace sportovního areálu TJ Sokol Svinaře Zhotovitel: Tělocvičná jednota Sokol Svinaře Projekt: Revitalizace sportovního areálu TJ Sokol Svinaře Výše dotace: 411.857 Kč Realizace: 2011 Činnosti na projektu: vybudování zábradlí a chodníku kolem hřiště, zateplení budovy klubovny a skladu sportovního nářadí, oplocení celého areálu, obložení a vydláždění WC a sprch

5 března, 2021

Tělocvičná jednota Sokol Hlásná Třebáň

Rekonstrukce vytápění a vzduchotechniky objektu sokolovny TJ Sokol Hlásná Třebaň Zhotovitel: Tělocvičná jednota Sokol Hlásná Třebáň Projekt: Rekonstrukce vytápění a vzduchotechniky objektu sokolovny TJ Sokol Hlásná Třebaň Výše dotace: 522.178 Kč Realizace: 2011 Činnosti na projektu: rekonstrukce stropní konstrukce a výměna oken sokolovny TJ Sokol Hlásná Třebaň

5 března, 2021

Obec Chodouň

Rekonstrukce fotbalového hřiště v Chodouni Zhotovitel: Obec Chodouň Projekt: Rekonstrukce fotbalového hřiště v Chodouni Výše dotace: 985.500 Kč Realizace: 2012 Činnosti na projektu: rekonstrukce a modernizace vlastního sportoviště, zázemí pro sportovce i diváky, vybudování dětského hřiště a rozšíření využití areálu jako zázemí pro pořádání obecních akcí

5 března, 2021

EKOS Beroun, s. r. o.

Víceúčelové hřiště Všeradice Zhotovitel: EKOS Beroun s.r.o. Projekt: Víceúčelové hřiště Všeradice Výše dotace: 1.164.795 Kč Realizace: 2013 Činnosti na projektu: odstranění stávajícího povrchu (odbagrování zeminy, vyrovnání terénu a zhutnění k pokládce podloží), příprava povrchů (zhutnění podkladní vrstvy,osazení obrubníků a sloupků, rozprostření a vyrovnání kamenného prachu, hutnění a kropení, položení umělého trávníků, zapravení křemičitého písku)

5 března, 2021

Obec Koněprusy

Komunitní centrum Koněprusy Zhotovitel: Obec Koněprusy Projekt: Komunitní centrum Koněprusy Výše dotace: 441.712 Kč Realizace: 2013 Činnosti na projektu: odstranění maleb, přeštukování, malba stropu a stěn, demontáž plátna, renovace podlahy, dveří a tyče na záclony, kontrola a zvýšení kapacity elektroinstalací, zavedení instalací pro kuchyňku, renovace vstupních dveří a oken WC, celková renovace WC, odstranění maleb, přeštukování […]

5 března, 2021

Daniel Machala

Rekonstrukce Penzionu Pod Dračí skálou Zhotovitel: Daniel Machala Projekt: Rekonstrukce Penzionu Pod Dračí skálou Výše dotace: 295.974 Kč Realizace: 2013 Činnosti na projektu: demontáž stávající elektro a vodoinstalace, dodávka a montáž nové el. a vod instalace, demontáž stávajících povrchů podlah, dodávka a montáž nových povrchů podlah, výměna stropních palubek (demontáž,dodávka, montáž), renovace soc. zařízení (demontáž,dodávka, montáž obkladů […]

5 března, 2021

Gong, o. s.

Digitalizace Kina Řevnice Zhotovitel: Gong o. s. Projekt: Digitalizace Kina Řevnice Výše dotace: 1.785.654 Kč Realizace: 2014 Činnosti na projektu: projekční technologie (digitální projektor dle specifikace DCI, podstavec pro projektor, xenonová lampa, objektiv, ventilátor), digitální audio-procesor dle specifikace DCI, soustava reproduktorů a příslušenství (čelní levý, střední, pravý, subbasový, surroundové, odposlechové, stojany), zesilovače pro jednotlivé zvukové kanály, […]

5 března, 2021

Městys Liteň

Rekonstrukce Úřadu městyse Liteň Zhotovitel: Městys Liteň Projekt: Rekonstrukce Úřadu městyse Liteň Výše dotace: 492.326 Kč Realizace: 2015 Činnosti na projektu: bourací práce, demontáže, zednické práce, vnější omítka, klempířské práce, ostatní konstrukce a práce, lešení, přesun hmot HSV, PSV, mimostaveništní doprava, režijní náklady (5%)

5 března, 2021

Městys Karlštejn

Dětské hřiště Karlštejn Zhotovitel: Městys Karlštejn Projekt: Dětské hřiště Karlštejn Výše dotace: 335.393 Kč Realizace: 2013 Činnosti na projektu: vybudování dětského hřiště pro děti ve věku cca 3 – 14 let, nákup hracích prvků, výměna jednoho osvětlovacího tělesa a oplocení areálu

5 března, 2021

Město Dobřichovice

Chodník Dobřichovice-Karlík Zhotovitel: Město Dobřichovice Projekt: Chodník Dobřichovice-Karlík Výše dotace: 963.366 Kč Realizace: 2013 Činnosti na projektu: zemní práce; zhotovení komunikace; doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách; konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)

5 března, 2021

DOBNET, o. s.

Televizní studio pro mediální výchovu dětí a mládeže Zhotovitel: DOBNET o. s. Projekt: Televizní studio pro mediální výchovu dětí a mládeže Výše dotace: 806.849 Kč Realizace: 2014 Činnosti na projektu: nákup zařízení TV studia – kamery, střižny, displeje, stativy, mikrofony, osvětlení, kabeláž, reproduktory, software, nábytek  

5 března, 2021

Občanské sdružení Náruč

Modrý domeček – rozšíření služeb Zhotovitel: Občanské sdružení Náruč Projekt: Modrý domeček – rozšíření služeb Výše dotace: 405.306 Kč Realizace: 2013 Činnosti na projektu: odstranění stávajícího ocelového schodiště, nová stříška nad vstupem, výsuvná markýza, fasádní nátěr části domu, 4 „firemní“ vývěsní nápisy (modrý,domeček,restaurace,kavárna), vývěsní štít, výměna vstupních dveří, elektroinstalace, jeden elektrický zářič, lavice s odkládací plochou, stavební práce

5 března, 2021

Město Černošice

Vybavení kulturního sálu Černošice Zhotovitel: Město Černošice Projekt: Vybavení kulturního sálu Černošice Výše dotace: 446.233 Kč Realizace: 2014 Činnosti na projektu: audiovizuální technika, židle – 85 ks, jeviště, osvětlení jeviště, recepce

5 března, 2021

Obec Korno

Multifunkční kulturní dům Korno – vybavení Zhotovitel: Obec Korno Projekt: Multifunkční kulturní dům Korno – vybavení Výše dotace: 364.293 Kč Realizace: 2014 Činnosti na projektu: bar včetně spotřebičů (dřez, varná deska, digestoř, lednice, mrazák, bez výčepu), kuchyň včetně spotřebičů (závěsy včetně garnyže, dřez, trouba, MW), stoly (26 ks), židle (90 ks)

5 března, 2021

Obec Chýnice

Oprava místní komunikace Zhotovitel: Obec Chýnice Projekt: Oprava místní komunikace Výše dotace: 810.792 Kč Realizace: 2015 Činnosti na projektu: zemní práce, pokládka komunikace a trubního vedení, bourání, přesun hmot

5 března, 2021

Obec Roblín

Klubovna Zhotovitel: Obec Roblín Projekt: Klubovna Výše dotace: 671.212 Kč Realizace: 2015 Činnosti na projektu: stavební úpravy (1. NP), podkrovní vestavba klubovny (svislé a vodorovné konstrukce), podlahy, tesařské konstrukce, střecha, výplně otvorů, úpravy povrchů, ostatní (rozvody topení, radiátory, prostorový termostat, rozvod elektro, podružný rozvaděč)

5 března, 2021

Obec Koněprusy

Rekonstrukce Společenského sálu budovy bývalé školy a přísálí Zhotovitel: Obec Koněprusy Projekt: Rekonstrukce Společenského sálu budovy bývalé školy a přísálí Výše dotace: 446.435 Kč Realizace: 2015 Činnosti na projektu: vytápění sálu (čerpadlo Toschiba vzduch-vzduch vč. práce), vyspravení a nalakování podlahy sálu, oprava a výmalba stropu a stěn sálu, snížení stropu v předsálí, vytápění předsálí, oprava a výmalba […]

5 března, 2021

Sportovní klub Černošice

Revitalizace zimního stadionu Černošice Zhotovitel: Sportovní klub Černošice Projekt: Revitalizace zimního stadionu Černošice Výše dotace: 437.336 Kč Realizace: 2014 Činnosti na projektu: vybourání stávající příčky, odstranění stávajícího zábradlí a betonového soklu, vybourání otvoru pro boční dveře, odvoz odpadu, podezdívka, výztuž ztraceného bednění, trapézový plech, výztuž věnce, betonový potěr, dřevěné trámky, stropní trámky, montáž dřevěné konstrukce, tepelná […]

5 března, 2021

Jan Valek

Zastřešení terasy a stavba dětského hřiště Zhotovitel: Jan Valek Projekt: Stavba dětského hřiště Výše dotace: 151.019 Kč Realizace: 2015 Činnosti na projektu: úprava stávajícího terénu (odbagrování mírného svahu tak, aby vznikl rovinatý prostor velikosti cca 20 x 7m a zhotovení dopadové plochy dle ČSN EN 1176), výstavba opěrné zídky a přístupových schodů z betonových KB bloků prolitých […]

5 března, 2021

Obec Svinaře

Halouny – obnova komunikací Zhotovitel: Obec Svinaře Projekt: Halouny – obnova komunikací Výše dotace: 1.110.006 Kč Realizace: 2015 Činnosti na projektu: zemní práce, povrch komunikace, ostatní konstrukce a práce

5 března, 2021

Obec Úhonice

Výměna a oprava oken obecního úřadu Úhonice Zhotovitel: Obec Úhonice Projekt: Výměna a oprava oken obecního úřadu Úhonice Výše dotace: 89.100 Kč Realizace: 2015 Činnosti na projektu: čtyřkřídlá vnější špaletová okna 100 x 160 (6x), oprava vnitřních okenic, vybourání a likvidace starých oken a osazení oken nových, doprava

5 března, 2021

Obec Lochovice

Rekonstrukce nádvoří OÚ Lochovice Zhotovitel: Obec Lochovice Projekt: Rekonstrukce nádvoří OÚ Lochovice Výše dotace: 272.993 Kč Realizace: 2015 Činnosti na projektu: výměna garážových vrat (3 ks), výměna vchodových dveří (2 ks), oprava fasády (450 m2), okapy a svody (70 m)

5 března, 2021

Obec Koněprusy

Zhotovitel: Obec Koněprusy Projekt: Vybavení KC Koněprusy Výše dotace: 219.600 Kč Realizace: 2015 Činnosti na projektu: mixážní pult s ovládáním pomocí tabletu, kompresor na mikrofonních vstupech, regulovatelný sluchátkový výstup, výstupy pro odposlechy, stereo vstupy, digitální piano, repro sestava (400 W), bezdrátové mikrofony, sluchátka, kabely, scénická světla spot a led par, včetně stativu pro venkovní použití, pojízdná úložná […]

5 března, 2021

Obec Lhotka

Rekonstrukce hasičské zbrojnice v obci Lhotka Zhotovitel: Obec Lhotka Projekt: Rekonstrukce hasičské zbrojnice v obci Lhotka Výše dotace: 292.500 Kč Realizace: 2015 Činnosti na projektu: výměna oken, dveří, garážových vrat, rekonstrukce střechy hasičské zbrojnice, okapový systém, oprava nadstřešní části komínu, výstavba věnce, interiérové úpravy(rekonstrukce WC a sprchového koutu, schodiště, podlahy a stěny)

5 března, 2021

Kynologický klub Drahelčice – Rudná, o. s.

Revitalizace kynologického cvičiště v Rudné Zhotovitel: Kynologický klub Drahelčice – Rudná, o.s. Projekt: Revitalizace kynologického cvičiště v Rudné Výše dotace: 99.039 Kč Realizace: 2015 Činnosti na projektu: pletivo, plotové sloupky a boční vzpěry, drát napínací a příchytný materiál, vstupní vrata dvoukřídlová, stavební práce včetně autodopravy a zajištění likvidace odpadu, materiál k zabetonování sloupků a k vyrovnání základové desky pro umístění odkládacího trojboxu, odkládací trojbox pro […]

5 března, 2021

Atleticko-fotbalový klub Loděnice

Obnova zázemí AFK Loděnice Zhotovitel: Atleticko-Fotbalový Klub LODĚNICE Projekt: Obnova zázemí AFK Loděnice Výše dotace: 292.500 Kč Realizace: 2015 Činnosti na projektu: okna 1200 x 1200 mm (11 ks), dveře jednokřídlé, vchodové 800 x 2000 mm (6 ks), nákup traktoru (sekačky) na údržbu sportovní plochy

5 března, 2021

DOBNET, o. s.

DOBNET Hot Spots Zhotovitel: DOBNET o. s. Projekt: DOBNET Hot Spots Výše dotace: 361.215 Kč Realizace: 2015 Činnosti na projektu: nákup 40 ks DOBNET Hot Spots, nákup 1 ks User Controller Cloud Core CCR 1036

5 března, 2021

Občanské sdružení Jazz Černošice

JAZZ Černošice Zhotovitel: Občanské sdružení Jazz Černošice Projekt: JAZZ Černošice Výše dotace: 153.000 Kč Realizace: 2015 Činnosti na projektu: mobilní stan (8 x 15 m)

5 března, 2021

Tělocvičná jednota Sokol Lety

Zhotovitel: Tělocvičná jednota Sokol Lety Projekt: Revitalizace sportoviště Sokol Lety Výše dotace: 336.252 Kč Realizace: 2015 Činnosti na projektu: strojní rozrušení stávajícího povrchu (900 m2), doplnění a přená ruční vyrovnávka z nové škváry (900 m2), pokládka odvodňovacích žlábků do betonu (32 bm), osazení sadových obrubníků do betonu (85 bm), osazení tenisových sloupků (2 páry), dodávka volejbalových sloupků, zhotovení antukového krytu (893 m2), vytyčení a nalajnování kurtů […]

5 března, 2021

Obec Chodouň

Náves Chodouň – oprava chodníku Zhotovitel: Obec Chodouň Projekt: Náves Chodouň – oprava chodníku Výše dotace: 373.780 Kč Realizace: 2015 Činnosti na projektu: zemní práce (oprava poškozeného betonového krytu chodníku na parcele č. 930/1 v k. ú. Chodouň), komunikace (oprava poškozeného betonového krytu chodníku na parcele č. 930/1 v k. ú. Chodouň), vnitřní kanalizace (oprava poškozeného betonového krytu chodníku […]

5 března, 2021

Město Dobřichovice

Vybavení ZŠ Dobřichovice nábytkem Zhotovitel: Město Dobřichovice Projekt: Vybavení ZŠ Dobřichovice Výše dotace: 449.820 Kč Realizace: 2015 Činnosti na projektu: 196 ks jednomístných žákovských stolů bez úložného prostoru, 196 ks žákovských židlí, multimediální vybavení tříd

5 března, 2021

HALESA o. s.

Zhotovitel: HALESA o. s. Projekt: Revitalizace sportovního areálu Halouny Výše dotace: 448.067 Kč Realizace: 2015 Činnosti na projektu: Kamenivo těžené zásypový materiál, základy stavby vč. betonové desky, svislé konstrukce, vodorovné konstrukce, úpravy povrchů, izolace proti vodě, izolace tepelné, zdravotechnika – vnitřní kanalizace, zdravotechnika – vnitřní vodovod, konstrukce tesařské, konstrukce klempířské, konstrukce truhlářské, dokončovací malby.

5 března, 2021

Obec Mezouň

Spolkový dům Mezouň Zhotovitel: Obec Mezouň Projekt: Spolkový dům Mezouň Výše dotace: 1.472.480 Kč Realizace: 2011 Činnosti na projektu: Přestavba a stavební úpravy budovy bývalé požární zbrojnice na spolkový dům v obci Mezouň

5 března, 2021

Tělocvičná jednota Sokol Hlásná Třebaň

Rekonstrukce stropní konstrukce a výměna oken sokolovny TJ Sokol Hlásná Třebaň Zhotovitel: Tělocviční jednota Sokol Hlásná Třebáň Projekt: Rekonstrukce vytápění a vzduchotechniky objektu sokolovny TJ Sokol Hlásná Třebaň Výše dotace: 522.178 Kč Realizace: 2011 Činnosti na projektu: Rekonstrukce stropní konstrukce a výměna oken sokolovny TJ Sokol Hlásná Třebaň

5 března, 2021

Josef Stehlík

Výstavba malého ubytovacího zařízení v Chodouni Zhotovitel: Ing. Josef Stehlík Projekt: Výstavba malého ubytovacího zařízení v Chodouni Výše dotace: 771.000 Kč Realizace: 2012 Činnosti na projektu: Přestavba malokapacitního ubytovacího a stravovacího zařízení, nákup vybavení pro malokapacitní ubytovací a stravovací zařízení, nákup vybavení a sportovních potřeb pro půjčovny sportovních potřeb a pro sportovní zařízení

5 března, 2021

Všeradova země, o. s.

Zhotovitel: VŠERADOVA ZEMĚ, o.s. Projekt: Odpočinkový park Všeradice Výše dotace: 1.792.901 Kč Realizace: 2011 Činnosti na projektu: nová výstavba budov, ploch, včetně rozvodů, vytápění a sociálního zařízení v oblasti zdraví, sportu, volnočasových aktivit, základní obchodní infrastruktury; parkové úpravy (terénní úpravy, ohumusování, zatravnění včetně nákladů na osivo, výsadba květin a dřevin); oplocení a osvětlení, venkovní označení […]

5 března, 2021

Sbor Církve bratrské v Černošicích

Zhotovitel: Sbor Církve bratrské v Černošicích Projekt: Jevištní, audiovizuální a zabezpečovací technika Výše dotace: 468.000 Kč Realizace: 2013 Činnosti na projektu: Ozvučení hlavního sálu včetně řešení pro lidi se sluchovým handicapem, jevištní osvětlení, ozvučení malého sálu a kluboven pro potřeby dětí a vedoucích, zabezpečení objektu, audiovizuální přenos

5 března, 2021

Obec Karlík

Urnový háj – obec Karlík Zhotovitel: Obec Karlík Projekt: Urnový háj – obec Karlík Výše dotace: 585.966 Kč Realizace: 2013 Činnosti na projektu: Zemní práce, úpravy povrchů, pokládání chodníku a dlaždic, truhlářské konstrukce

5 března, 2021

Obec Třebotov

Zhotovitel: Obec Třebotov Projekt: Pořízení zahradního traktoru v obci Třebotov Výše dotace: 141.120 Kč Realizace: 2012 Činnosti na projektu: Zakoupení zahradního traktoru na sekání travnatých ploch  

5 března, 2021

Obec Mořina

Obnova povrchu místních komunikací v obci Mořina Zhotovitel: Obec Mořina Projekt: Obnova povrchu místních komunikací v obci Mořina Výše dotace: 1.710.864 Kč Realizace: 2013 Činnosti na projektu:  Rozfrézování a předrcení stávající komunikace, úprava do sklonů a výšek, úprava vlastností podkladu CEM, úprava do sklonů, hutnění, 2x postřik asfalt. emulzí a aplikace kameniva 816 a 4/8, […]

5 března, 2021

Vaše farma rozšiřuje výrobu

Salumi s.r.o. modernizuje provozovnu „Vaše farma“ v Černošicích díky dotaci MAS Karlštejnsko, z.ú. v rámci Výzvy č. 2 programového rámce PRV, z integrovaného nástroje (IN) Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD), Strategie „Via Carolina“. Obliba produktů uzenářské manufaktury roste a tak bylo potřeba zvýšit objem výroby a zmodernizovat provoz. Díky dotaci MAS Karlštejnsko ve výši 121 […]

2 února, 2021

Přílohy

Celkem příloh: 1

Nezařazené

Přílohy

Celkem příloh: 1

Nezařazené

Přílohy

Celkem příloh: 1

Nezařazené

Přílohy

Celkem příloh: 1

Nezařazené

MAP II ORP HOŘOVICE

3 ledna, 2021

MAP II ORP ČERNOŠICE

3 ledna, 2021

MAP II ORP BEROUN

3 ledna, 2021

MAP I ORP HOŘOVICE

Místní akční plán rozvoje vzdělávání (MAP) pro ORP Hořovice V únoru 2016 MAS Karlštejnsko, z. ú., po dohodě s městem Hořovice a dalšími aktéry v území, podalo žádost na realizaci projektu MAP pro ORP Hořovice.

3 ledna, 2021

MAP I ORP ČERNOŠICE

  Je projekt, financovaný z OP VVV, který je: zaměřen na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15 let zahrnuje předškolní, základní vzdělávání, zájmové neformální vzdělávání.

3 ledna, 2021

MAP I ORP BEROUN

Místní akční plán rozvoje vzdělávání (MAP) pro ORP Beroun V dubnu 2016 MAS Karlštejnsko, z. ú., podalo žádost na realizaci projektu MAP pro ORP Beroun. Žádost úspěšně prošla kontrolou formálních náležitostí.

3 ledna, 2021

EVAM

Projekt z Programu rozvoje venkova ČR Projekt byl zaměřen na monitoring a evaluaci strategie MAS. Na tomto projektu spolupracovalo několik Místních akčních skupin (MAS) ze Středočeského kraje.

3 ledna, 2021

NAŠE VLÍDNÁ NÁDRAŽÍ

Projekt z Programu rozvoje venkova ČR Na našem území existují železniční tratě, které měly v minulosti zásadní vliv na rozvoj našeho území, jak z hlediska rozvojevenkovské společnosti, růstu sídel a rozvoje průmyslu i obchodu, tak následně turistického ruchu.

3 ledna, 2021

SCLLD pro území MAS Karlštejnsko, z.ú. pro období 2014 – 2020

„Strategie komunitně vedeného místního rozvoje „Via Carolina“ MAS Karlštejnsko 2014-2020“ č.: CLLD_16_01_150 Integrovaná strategie území působnosti místní akční skupiny je celkovou střednědobou strategií. Jde o ucelený rozvojový dokument, vztahující se na území působnosti MAS. Propojuje subjekty, záměry a zdroje v kontextu přípravy nového programovacího období EU na roky 2014 -2020. Strategie byla zpracovaná na základě […]

3 ledna, 2021

Posílení kapacit komunitně vedeného místního rozvoje MAS Karlštejnsko z. ú.

Projekt „Posílení kapacit komunitně vedeného místního rozvoje MAS Karlštejnsko z. ú.“ reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0004491 je financován Evropskou unií prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu. Název právnické osoby: MAS Karlštejnsko, z.ú. Sídlo: Všeradice 18, 267 26 Všeradice Kancelář: Pod Drahou 984, 252 30 Řevnice IČ: 22689001 Cílem projektu je zlepšení řídících a administrativních schopností MAS Karlštejnsko tak, […]

3 ledna, 2021

DALŠÍ MODIFIKACE VÝZEV IROP

Vzhledem ke stávající situaci a přetrvávajícímu nouzovému stav v ČR, bychom chtěli poskytnout žadatelům delší časový blok ke zpracování žádostí o dotace.

3 ledna, 2021

MODIFIKACE VÝZEV IROP

Vzhledem ke stávající situaci a přetrvávajícímu nouzovému stav v ČR, bychom chtěli poskytnout žadatelům delší časový blok ke zpracování žádostí o dotace. Z tohoto důvodu

3 ledna, 2021

VYHLÁŠENÍ VÝZVY IROP – OPATŘENÍ 02 DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA II.

Výzva Místní akční skupiny k předkládání žádostí o podporu Místní akční skupina MAS Karlštejnsko, z. ú. vyhlašuje výzvu MAS

3 ledna, 2021

VYHLÁŠENÍ VÝZVY IROP – OPATŘENÍ 07 PODPORA SLOŽEK IZS

Výzva Místní akční skupiny k předkládání žádostí o podporu Místní akční skupina MAS Karlštejnsko, z. ú. vyhlašuje výzvu MAS

3 ledna, 2021

VYHLÁŠENÍ VÝZVY IROP – OPATŘENÍ 05 SOCIÁLNÍ SLUŽBY II.

Výzva Místní akční skupiny k předkládání žádostí o podporu Místní akční skupina MAS Karlštejnsko, z. ú. vyhlašuje výzvu MAS k předkládání

3 ledna, 2021

VYHLÁŠENÍ VÝZVY MAS Č. 3 PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA (PRV)

Místní akční skupina MAS Karlštejnsko, z. ú. vyhlašuje výzvu MAS č. 3 programu rozvoje venkova (PRV). Zveme vás tímto na na seminář pro příjemce a žadatele

3 ledna, 2021

VYHLÁŠENÍ VÝZVY OPZ – OPATŘENÍ 02 ZAMĚSTNANOST

Výzva Místní akční skupiny k předkládání žádostí o podporu Místní akční skupina MAS Karlštejnsko, z. ú. vyhlašuje výzvu MAS k předkládání žádostí o podporu

3 ledna, 2021

VYHLÁŠENÍ VÝZVY OPZ – OPATŘENÍ 04 SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ – NEINVESTIČNÍ

Výzva Místní akční skupiny k předkládání žádostí o podporu Místní akční skupina MAS Karlštejnsko, z. ú. vyhlašuje výzvu

3 ledna, 2021

SEMINÁŘ PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PRV (ŘEVNICE)

Zveme Vás na seminář pro žadatele a příjemce PRV (Programového rámce venkova), který se uskuteční dne 21. 3. 2019 od 16:00 hod. v zasedací místnosti MAS Karlštejnsko, z. ú. (Pod Drahou 984, Řevnice).

3 ledna, 2021

VYHLÁŠENÍ VÝZVY OPŽP – OPATŘENÍ 4.3 VÝSADBA DŘEVIN V NELESNÍ PŮDĚ

Výzva Místní akční skupiny k předkládání žádostí o podporu Místní akční skupina MAS Karlštejnsko, z. ú. vyhlašuje výzvu MAS k předkládání žádostí o podporu v rámci

3 ledna, 2021

PRODLOUŽENÍ VÝZEV V RÁMCI IROP DO 30. 4. 2019

Oznamujeme, že u výzvy č. 2 Dopravní infrastruktura a výzvy č. 3 Občanská vybavenost, bylo prodlouženo datum ukončení příjmu žádostí o podporu na 30. 4. 2019 12:00 hod.

3 ledna, 2021

PRACOVNÍ PŘÍLEŽITOST – PROJEKTOVÝ MANAŽER/MANAŽERKA

MAS Karlštejnsko, z. ú., je rozvojovou agenturou regionu „Karlštejnska“, působící na území západu Středočeského kraje, od Černošic po Cerhovice.

3 ledna, 2021

KARLŠTEJNSKÉ LINKY

Projekt z Programu rozvoje venkova ČR Projekt byl zaměřen na jízdy linek historických vlaků na území Karlštejnska. Cestující vezli například vozy M 262.0 „Kredenc“ z roku 1947.

1 ledna, 2021

PRODLOUŽENÍ VÝZVY Č. 2 DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA V RÁMCI IROP DO 31. 5. 2019

Oznamujeme, že u výzvy č. 2 Dopravní infrastruktura bylo prodlouženo datum ukončení příjmu žádostí o podporu na 31. 5. 2019 12:00 hod

31 prosince, 2020

UKONČEN PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ O DOTACI VÝZVY MAS Č. 2 V RÁMCI PRV

Oznamujeme, že dne 26. 4. 2019 byl ukončen příjem žádostí o dotace v rámci Výzvy MAS č. 2 MAS Karlštejnsko, z.ú. v souladu s Programovým rámcem PRV SCLLD.

31 prosince, 2020

PRACUJEME NA NOVÉM WEBU

V současné době dochází k tvorbě nových webových stránek MAS Karlštejnsko, z.ú. Soušasná platforma webu je bohužel již zastaralá a neumožňuje adekvátní úpravy.

31 prosince, 2020

API – KONZULTAČNÍ DEN PRO PODNIKATELE V HOŘOVICÍCH

Agentura pro podnikání a inovace, agentury CzechInvest a CzechTrade a Místní akční skupina Karlštejnsko Vás zvou k účasti na konzultačním dni věnovaném možnostem podpory podnikání.

31 prosince, 2020

PRACOVNÍ PŘÍLEŽITOST – ASISTENT/ASISTENTKA

MAS Karlštejnsko, z. ú., je rozvojovou agenturou regionu „Karlštejnska“, působící na území západu Středočeského kraje, od Černošic po Cerhovice. Jeho hlavní náplní je projektová a finanční podpora regionu, prostřednictvím Komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD), rovněž kompletní dotační management.

31 prosince, 2010