fbpx

MAS Karlštejnsko

Vaše farma rozšiřuje výrobu

Salumi s.r.o. modernizuje provozovnu „Vaše farma“ v Černošicích díky dotaci MAS Karlštejnsko, z.ú. v rámci Výzvy č. 2 programového rámce PRV, z integrovaného nástroje (IN) Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD), Strategie „Via Carolina“. Obliba produktů uzenářské manufaktury roste a tak bylo potřeba zvýšit objem výroby a zmodernizovat provoz. Díky dotaci MAS Karlštejnsko ve výši 121 […]

2 února, 2021

MAP II ORP HOŘOVICE

3 ledna, 2021

MAP II ORP ČERNOŠICE

3 ledna, 2021

MAP II ORP BEROUN

3 ledna, 2021

MAP I ORP HOŘOVICE

Místní akční plán rozvoje vzdělávání (MAP) pro ORP Hořovice V únoru 2016 MAS Karlštejnsko, z. ú., po dohodě s městem Hořovice a dalšími aktéry v území, podalo žádost na realizaci projektu MAP pro ORP Hořovice.

3 ledna, 2021

MAP I ORP ČERNOŠICE

  Je projekt, financovaný z OP VVV, který je: zaměřen na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15 let zahrnuje předškolní, základní vzdělávání, zájmové neformální vzdělávání.

3 ledna, 2021

MAP I ORP BEROUN

Místní akční plán rozvoje vzdělávání (MAP) pro ORP Beroun V dubnu 2016 MAS Karlštejnsko, z. ú., podalo žádost na realizaci projektu MAP pro ORP Beroun. Žádost úspěšně prošla kontrolou formálních náležitostí.

3 ledna, 2021

EVAM

Projekt z Programu rozvoje venkova ČR Projekt byl zaměřen na monitoring a evaluaci strategie MAS. Na tomto projektu spolupracovalo několik Místních akčních skupin (MAS) ze Středočeského kraje.

3 ledna, 2021

NAŠE VLÍDNÁ NÁDRAŽÍ

Projekt z Programu rozvoje venkova ČR Na našem území existují železniční tratě, které měly v minulosti zásadní vliv na rozvoj našeho území, jak z hlediska rozvojevenkovské společnosti, růstu sídel a rozvoje průmyslu i obchodu, tak následně turistického ruchu.

3 ledna, 2021

DALŠÍ MODIFIKACE VÝZEV IROP

Vzhledem ke stávající situaci a přetrvávajícímu nouzovému stav v ČR, bychom chtěli poskytnout žadatelům delší časový blok ke zpracování žádostí o dotace.

3 ledna, 2021

MODIFIKACE VÝZEV IROP

Vzhledem ke stávající situaci a přetrvávajícímu nouzovému stav v ČR, bychom chtěli poskytnout žadatelům delší časový blok ke zpracování žádostí o dotace. Z tohoto důvodu

3 ledna, 2021

VYHLÁŠENÍ VÝZVY IROP – OPATŘENÍ 02 DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA II.

Výzva Místní akční skupiny k předkládání žádostí o podporu Místní akční skupina MAS Karlštejnsko, z. ú. vyhlašuje výzvu MAS

3 ledna, 2021

VYHLÁŠENÍ VÝZVY IROP – OPATŘENÍ 07 PODPORA SLOŽEK IZS

Výzva Místní akční skupiny k předkládání žádostí o podporu Místní akční skupina MAS Karlštejnsko, z. ú. vyhlašuje výzvu MAS

3 ledna, 2021

VYHLÁŠENÍ VÝZVY IROP – OPATŘENÍ 05 SOCIÁLNÍ SLUŽBY II.

Výzva Místní akční skupiny k předkládání žádostí o podporu Místní akční skupina MAS Karlštejnsko, z. ú. vyhlašuje výzvu MAS k předkládání

3 ledna, 2021

VYHLÁŠENÍ VÝZVY MAS Č. 3 PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA (PRV)

Místní akční skupina MAS Karlštejnsko, z. ú. vyhlašuje výzvu MAS č. 3 programu rozvoje venkova (PRV). Zveme vás tímto na na seminář pro příjemce a žadatele

3 ledna, 2021

VYHLÁŠENÍ VÝZVY OPZ – OPATŘENÍ 02 ZAMĚSTNANOST

Výzva Místní akční skupiny k předkládání žádostí o podporu Místní akční skupina MAS Karlštejnsko, z. ú. vyhlašuje výzvu MAS k předkládání žádostí o podporu

3 ledna, 2021

VYHLÁŠENÍ VÝZVY OPZ – OPATŘENÍ 04 SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ – NEINVESTIČNÍ

Výzva Místní akční skupiny k předkládání žádostí o podporu Místní akční skupina MAS Karlštejnsko, z. ú. vyhlašuje výzvu

3 ledna, 2021

SEMINÁŘ PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PRV (ŘEVNICE)

Zveme Vás na seminář pro žadatele a příjemce PRV (Programového rámce venkova), který se uskuteční dne 21. 3. 2019 od 16:00 hod. v zasedací místnosti MAS Karlštejnsko, z. ú. (Pod Drahou 984, Řevnice).

3 ledna, 2021

VYHLÁŠENÍ VÝZVY OPŽP – OPATŘENÍ 4.3 VÝSADBA DŘEVIN V NELESNÍ PŮDĚ

Výzva Místní akční skupiny k předkládání žádostí o podporu Místní akční skupina MAS Karlštejnsko, z. ú. vyhlašuje výzvu MAS k předkládání žádostí o podporu v rámci

3 ledna, 2021

PRODLOUŽENÍ VÝZEV V RÁMCI IROP DO 30. 4. 2019

Oznamujeme, že u výzvy č. 2 Dopravní infrastruktura a výzvy č. 3 Občanská vybavenost, bylo prodlouženo datum ukončení příjmu žádostí o podporu na 30. 4. 2019 12:00 hod.

3 ledna, 2021

PRACOVNÍ PŘÍLEŽITOST – PROJEKTOVÝ MANAŽER/MANAŽERKA

MAS Karlštejnsko, z. ú., je rozvojovou agenturou regionu „Karlštejnska“, působící na území západu Středočeského kraje, od Černošic po Cerhovice.

3 ledna, 2021

KARLŠTEJNSKÉ LINKY

Projekt z Programu rozvoje venkova ČR Projekt byl zaměřen na jízdy linek historických vlaků na území Karlštejnska. Cestující vezli například vozy M 262.0 „Kredenc“ z roku 1947.

1 ledna, 2021

PRODLOUŽENÍ VÝZVY Č. 2 DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA V RÁMCI IROP DO 31. 5. 2019

Oznamujeme, že u výzvy č. 2 Dopravní infrastruktura bylo prodlouženo datum ukončení příjmu žádostí o podporu na 31. 5. 2019 12:00 hod

31 prosince, 2020

UKONČEN PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ O DOTACI VÝZVY MAS Č. 2 V RÁMCI PRV

Oznamujeme, že dne 26. 4. 2019 byl ukončen příjem žádostí o dotace v rámci Výzvy MAS č. 2 MAS Karlštejnsko, z.ú. v souladu s Programovým rámcem PRV SCLLD.

31 prosince, 2020

PRACUJEME NA NOVÉM WEBU

V současné době dochází k tvorbě nových webových stránek MAS Karlštejnsko, z.ú. Soušasná platforma webu je bohužel již zastaralá a neumožňuje adekvátní úpravy.

31 prosince, 2020

API – KONZULTAČNÍ DEN PRO PODNIKATELE V HOŘOVICÍCH

Agentura pro podnikání a inovace, agentury CzechInvest a CzechTrade a Místní akční skupina Karlštejnsko Vás zvou k účasti na konzultačním dni věnovaném možnostem podpory podnikání.

31 prosince, 2020

PRACOVNÍ PŘÍLEŽITOST – ASISTENT/ASISTENTKA

MAS Karlštejnsko, z. ú., je rozvojovou agenturou regionu „Karlštejnska“, působící na území západu Středočeského kraje, od Černošic po Cerhovice. Jeho hlavní náplní je projektová a finanční podpora regionu, prostřednictvím Komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD), rovněž kompletní dotační management.

31 prosince, 2010