Vyhlašujeme Výzvu č. 4 PRV

 

MAS Karlštejnsko, z.ú., vyhlašuje dne 1. 7. 2021 Výzvu č. 4 k podání žádostí o dotaci (podporu) MAS Karlštejnsko, z.ú., z Integrovaného nástroje (IN) CLLD, Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) 2014–2020 „Via Carolina“, Program rozvoje venkova.

Podrobné informace o Výzvě č. 4 najdete na našich internetových stránkách:

Fiche č. 1 – Podpora zemědělců

Fiche č. 6 – Podnikání v nezemědělských činnostech a cestovním ruchu

Fiche č. 8 – Rozvoj venkovských oblastí