FICHE 8 - Rozvoj venkovských oblastí - 4. výzva MAS

Datum vyhlášení: 01/07/2021 Datum ukončení: 31/07/2021

Fiche je zaměřena na podporu základních služeb a obnovy vesnic ve venkovských oblastech. Podpora v rámci této Fiche může zahrnovat následující oblasti: Vybrané kulturní památky a Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven