Koncepční část Strategie Via Carolina schválena

 

Dnes bylo ukončeno hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti žádosti o podporu „Strategie komunitně vedeného místního rozvoje Via Carolina MAS Karlštejnsko, z.ú., na období 2021 až 2027 (CLLD_21_04_202) s výsledkem „vyhověl“.

Předložená žádost splnila požadovaná kritéria a koncepční část Strategie CLLD pro období 2021-27 a je ze strany MMR-ORP schválena.

Dokument je ke stažení zde: https://karlstejnskomas.cz/mistni-partnerstvi/obdobi-2021-2027/

 

Po splnění tzv. Standardizace pro období 2021-2027 koncem dubna tohoto roku je to další z úspěšných kroků MAS Karlštejnsko, z.ú., jeho týmu a partnerů, na cestě k dalšímu rozvoji regionu.

Máme z toho radost a děkujeme i touto cestou za dobře odvedenou práci všem partnerům i mnoha zástupcům z řad veřejnosti, kteří se zapojili do tvorby této části Strategie jak svou prací, tak vyjádřením svých názorů a potřeb.
Věřím, že se nám společně podaří kvalitně vytvořit i návrhovou část Strategie a obsáhnout v ní všechny potřeby regionu ve vazbě na dostupné finanční podpory.