PRODLOUŽENÍ VÝZVY Č. 2 DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA V RÁMCI IROP DO 31. 5. 2019

 

Oznamujeme, že u výzvy č. 2 Dopravní infrastruktura bylo prodlouženo datum ukončení příjmu žádostí o podporu na 31. 5. 2019 12:00 hod