fbpx

MODIFIKACE VÝZEV IROP

 

Vzhledem ke stávající situaci a přetrvávajícímu nouzovému stav v ČR, bychom chtěli poskytnout žadatelům delší časový blok ke zpracování žádostí o dotace.

Z tohoto důvodu jsme provedli modifikace vyhlášených výzev a prodloužili termíny podání žádostí.

Výzva MAS č. 9 Integrovaný regionální operační program (IROP)
Opatření 05 – Sociální služby ll.
Datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+ : 20.11.2020 13:00

Výzva MAS č. 10 Integrovaný regionální operační program (IROP)
Opatření 07 – Podpora složek IZS
Datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+ : 27.11.2020 18:00

Výzva MAS č. 11 Integrovaný regionální operační program (IROP)
Opatření 02 – Dopravní infrastruktura ll.
Datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+ : 27.11.2020 18:00

Pro více informací navštivte webové stránky MAS Karlštejnsko, z.ú.
https://www.karlstejnskomas.cz/vyzvymas/dotacni-vyzvy-mas