VYHLÁŠENÍ VÝZVY OPŽP – OPATŘENÍ 4.3 VÝSADBA DŘEVIN V NELESNÍ PŮDĚ

 

Výzva Místní akční skupiny k předkládání žádostí o podporu Místní akční skupina MAS Karlštejnsko, z. ú. vyhlašuje výzvu MAS k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) -opatření 4.3 Výsadba dřevin v nelesní půdě.