VYHLÁŠENÍ VÝZVY MAS Č. 3 PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA (PRV)

 

Místní akční skupina MAS Karlštejnsko, z. ú. vyhlašuje výzvu MAS č. 3 programu rozvoje venkova (PRV). Zveme vás tímto na na seminář pro příjemce a žadatele, který se koná 9. 9. 2020 od 16:00 hod., MAS Karlštejnsko, Pod Drahou 984, Řevnice, zasedací místnost (2. patro).

Odkaz na podrobné informace o výzvě na našem webu: https://www.karlstejnskomas.cz/vyzvymas/dotacni-vyzvy-mas/123-prv

Pozvánka na seminář:

Pozvánka na seminář pro ŽaP_PRV_9.9.2020