UKONČEN PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ O DOTACI VÝZVY MAS Č. 2 V RÁMCI PRV

 

Oznamujeme, že dne 26. 4. 2019 byl ukončen příjem žádostí o dotace v rámci Výzvy MAS č. 2 MAS Karlštejnsko, z.ú. v souladu s Programovým rámcem PRV SCLLD.

Přehled přijatých žádostí naleznete na kartě PRV ZDE nebo přímo pod odkazem přijatých žádostí o dotaci ZDE.