VYHLÁŠENÍ VÝZVY IROP – OPATŘENÍ 07 PODPORA SLOŽEK IZS

 

Výzva Místní akční skupiny k předkládání žádostí o podporu

Místní akční skupina MAS Karlštejnsko, z. ú. vyhlašuje výzvu MAS k předkládání žádostí o podporu, z Integrovaného nástroje (IN) Komunitně vedený místní rozvoj ( CLLD ) strategie „ Via Carolina“, v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) – opatření 07 – Podpora složek IZS

Zveme vás tímto na seminář pro žadatele, který se koná ve čtvrtek 15. 10. 2020 od 15:00 hod., MAS Karlštejnsko z. ú., Pod Drahou 984, Řevnice, zasedací místnost (2. patro).

S ohledem na vyhlášení nouzového stavu z důvodu zhoršení epidemické situace v souvislosti s výskytem koronaviru SARS-CoV-2, prosíme žadatele, aby svou účast předem potvrdili do středy 14.10.2020 do 12:00 hod na e-mail : info@karlstejnskomas.cz

Aktuální situace omezuje počet účastníků na vnitřních akcích na 10 osob.

Děkujeme za pochopení.

Pozvánka_seminář_MAS_Karlštejnsko_IROP_na_15.10 (1)