Dopis obcím 17. 5. 2023

 

Dne 17. 5. 2023 zaslal nový ředitel MAS Karlštejnsko Dr. Ing. Jiří Peřina dopis obcím, ve kterém vyjádřil svůj zájem být i nadále partnerem obcí po celé dotační období 2021 – 2027.  Jiří Peřina považuje za nezbytnou otevřenost ústavu vůči svým partnerům i vůči celému území. Samozřejmostí pak musí být transparentní hospodaření ústavu a pravidelná komunikace prostřednictvím elektronických, telefonických a poštovních kanálů, jakož i osobních setkání.

Dále vyjádřil svůj cíl zapojit obce do samotné činnosti MAS a naslouchat námětům na činnost od obecních zástupců. Je rovněž v plánu propagovat aktivity obcí na webových a Facebookových stránkách MAS a zapojit obce do práce rozhodovacích orgánů MAS, hodnotících a výběrových komisí, dozorčí a správní rady místního partnerství. Nový ředitel také vyjádřil vděčnost za dosavadní spolupráci a podporu obcí, které jsou již součástí místního partnerství.

Celý dopis najdete v odkazu níže.

Dopis obcím 17.5.2023