MAP I ORP BEROUN

 

Místní akční plán rozvoje vzdělávání (MAP) pro ORP Beroun

V dubnu 2016 MAS Karlštejnsko, z. ú., podalo žádost na realizaci projektu MAP pro ORP Beroun. Žádost úspěšně prošla kontrolou formálních náležitostí. Dalším krokem bude posouzení nastavení rozpočtu k plánované realizaci.

Na území ORP Beroun se nachází 49 obcí a 55 škol, které jsou držiteli RED IZO.

Projekt je naplánován na 22 měsíců. Zahájení realizace projektu je plánováno na 1. září 2016, ukončení projektu 30. června 2018.

Projekt je financovaný z operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV), který je:

zaměřen na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15 let
zahrnuje předškolní, základní vzdělávání, zájmové neformální vzdělávání
Cílem projektu je zlepšit kvalitu ve vzdělávání tím, že:

Bude existovat a fungovat komunikace, spolupráce, vzájemná podpora mezi aktéry ve vzdělávání (MŠ/ZŠ)

Bude existovat a fungovat spolupráce mezi zřizovateli, školami, vzdělávacími zařízeními atd.

Společně bude vytvořen Strategický rámec MAP do roku 2023, jak specifické potřeby a problémy ve vzdělávání v území řešit

 

Projekt MAP rozvoje vzdělávání pro ORP Beroun změnil žadatele o dotaci a partnera projektu. Žadatelem je město Beroun a partnerem projektu MAS Karlštejnsko, z. ú. Bližší informaci v brzké době.

Průběh jednání s městem Beroun v roce 2016 viz. přílohy

Rada_mesta_Beroun_14_9_2016

MAP ORP Beroun, zápis z 27_1_2016

Zápis z jednání k MAP ORP Beroun 30_08_2016