fbpx

Fokusní skupiny

 

V rámci přípravy Integrovaného nástroje Komunitně vedený místní rozvoj (IN CLLD) pro rozvoj území v programovém období EU 2021-2027, organizujeme veřejné projednání nové Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) ve fokusních skupinách se školskými pracovníky, zastupiteli státní správy a obcí, podnikateli i zástupci neziskových organizací. Cílem těchto setkání je stanovit společně priority rozvoje území v působnosti MAS Karlštejnsko, z.ú.

Budeme velmi rádi, pokud se těchto setkání zúčastníte a přispějete tak ke stanovení oblastí, do kterých by v příštím období měly směřovat nejen dotační prostředky IN CLLD MAS Karlštejnsko, z.ú., ale i dotační prostředky z přímých výzev národní úrovně z evropských i tuzemských fondů. Pozvánky na jednotlivá jednání najdete v přílohách.

Harmonogram fokusních skupin:

  • 29. 6. Rozvoj vzdělávání – pracovníci vzdělávacích institucí
  • 22. 7. Rozvoj našeho regionu – starostové, podnikatelé, zástupci neziskových organizací (Řevnice)
  • 28. 7. Rozvoj našeho regionu – starostové, podnikatelé, zástupci neziskových organizací (Hořovice)