Výsledky průzkumu veřejného mínění

 

V rámci přípravy Strategie komunitně vedeného rozvoje (SCLLD) na období 2021-2027 probíhalo od března do srpna dotazníkové šetření mezi obyvateli v území působnosti MAS Karlštejnsko, z.ú. Cílem průzkumu bylo pomoci nám identifikovat potřeby rozvoje regionu. Výsledky přinesly zajímavá data, ze kterých vyplývá, že nejvíce by obyvatelé našeho regionu chtěli zlepšit stav silniční sítě, veřejná prostranství v obcích, zvýšit kapacitu škol či rozšířit nabídku volnočasových aktivit či obchodů a služeb v obcích. Výsledky v podobě grafů uvádíme níže.

Celkem jsme obdrželi 93 vyplněných dotazníků z 29 obcí. Všem zúčastněným moc děkujeme za pomoc. Výsledky průzkumu jsme využili ve zmíněné Strategii komunitně vedeného rozvoje, kterou po jejím schválením řídícím orgánem uveřejníme na našem webu.

Součástí dotazníkového šetření byla také možnost zúčastnit se losování o bedýnku uzenin manufaktury Vaše farma v Černošicích. Losování proběhne v druhé polovině září.

 

Pohlaví respondentů

 

Profese respondentů

 

Odkud pocházejí respondenti

Co nejvíce chybí ve vaší obci / regionu

 

Jak hodnotíte kvalitu života v těchto oblastech

 

Na jakou oblast by měl být kladen největší důraz