Dotazník pro obyvatele regionu MAS Karlštejnsko

 

Chcete se podílet na rozvoji našeho regionu? Zajímá nás váš názor na to, co vám zde nejvíce chybí a na co bychom se měli v dalším programovém období zaměřit.

V současné době připravujeme novou rozvojovou strategii regionu pro programovací období EU 2021 – 2027. Jejím cílem je zhodnotit spokojenost vás obyvatel s životem v našem regionu a definovat vaše potřeby, které považujete za důležité, aby se vám zde dobře žilo. Na základě této strategie pak může naše agentura alokovat finanční prostředky z dotačních programů EU právě do těch oblastí, které jsou pro rozvoj našeho regionu podstatné.
Abychom mohli lépe definovat potřeby regionu, oslovujeme vás dotazníkem, ve kterém můžete zhodnotit současný stav možností v našem regionu a zamyslet se nad tím, co je nejvíce potřebné do budoucna. Prosíme vás, abyste věnovali pár minut pro jeho vyplnění.

Vyplněním dotazníku navíc můžete být vylosování jako jeden z 5 výherců bedýnky domácích uzenin od uzenářské manufaktury Vaše farma v Černošicích. Účast ve slosování není povinná, budou do něho zařazeni jen ti zájemci, kteří v dotazníku uvedou svůj e-mail.

 

>>Odkaz na dotazník<<