fbpx

NAŠE VLÍDNÁ NÁDRAŽÍ

 

Projekt z Programu rozvoje venkova ČR

Na našem území existují železniční tratě, které měly v minulosti zásadní vliv na rozvoj našeho území, jak z hlediska rozvojevenkovské společnosti,

růstu sídel a rozvoje průmyslu i obchodu, tak následně turistického ruchu.

Dráhy samy, jejich budovy i technické zázemí jsou technickými památkami rozvoje venkova a jsou i prvky kulturního dědictví.

Proto vznikl záměr realizovat projekt s názvem Naše vlídná nádraží jejímž smyslem je vytvořit předpoklady pro udržení železničního provozu na řešených regionálních tratích a dosažení pozitivních změn ve využití dosud velmi zanedbaných drážních budov a objektů. Železniční tratě poskytují podmínky pro provoz historických vlaků s kombinací turistiky nebo cykloturistiky a proto je smyslem projektu i rozšíření a podpoření této činnosti v místech, kde je tato činnost zanedbávaná nebo se vůbec nevyskytuje. Díky tomuto zavedení podmínek se očekává i vznik rozvoje služeb, mezi které můžeme zahrnout ubytování, stravování nebo i půjčovny kol.

Žadatelem projektu je MAS Karlštejnsko, o.s. Mezi další žadatele projektu patří SERVISO, o.p.s. (PMAS 1) a MAS Naděje pro Mostecko o.s. (PMAS 2) Příprava projektu probíhala od 1.9.2010 do 23.10.2012 s následným podpisem Radomíra Hanačíka (zástupce KMAS a zároveň koordinátor projektu) v Moříně dne 22.10.2012. Projekt byl schválen SZIF pod registračním číslem 10/017/4210a/120/000077. Realizace projektu je plánována od 1.6.2013 do 30.6.2015 s celkovou dotací z Programu rozvoje venkova ve výši skoro 4 080 510,00 Kč. Dotace byla poskytnuta ve výši 90%. Tato částka bude použita na podporu obnovy a záchrany jednotlivých železničních tratí, zachování osobní dopravy, zvýšení atraktivity regionů zapojených do projektu, prohloubení spolupráce a také výměnu zkušeností a pro další činnosti a aktivity. Co se poté týká inovativnosti, tak ta je dána zejména díky charakteru projektu, který doposud nebyl na tomto území realizován.

PROVOZOVANÉ DRÁHY

STUDIE NÁDRAŽÍ A ZASTÁVEK

VÝDAJE VÝSTUPŮ

HODNOTÍCÍ KRITÉRIA

HARMONOGRAM

VÝSLEDKY REALIZACE
Trať číslo 172 Zadní Třebaň-Lochovice
Uvedena do provozu v r. 1901. Po roce 1992 a odchodu AČR z části Brd výrazný pokles nákladní dopravy, zrušení nakládky ve stanicích Liteň, Skuhrov, Všeradice, Osov, t.č. omezeně jen ve stanicích Hostomice a Neumětely. Osobní doprava ve sníženém rozsahu, část trati (Zadní Třebaň – Liteň) integrována do systému Pražské integrované dopravy (PID). Budovy nádraží a zastávek bez údržby, údržba trati zcela nahodilá, zpravidla jen odstranění poruchového stavu.

Trať číslo 173 Beroun-Rudná- Zbuzany (Praha Smíchov)
Uvedena do provozu v. r 1873 a 97. Po roce 1990 snížená nákladní doprava, tč. převážně jen nakládka vápenců pro ČEZ (Nučice), zrušena nakládka ve stanicích Vráž, Loděnice, snížena ve stanicích Nučice a Rudná. Osobní doprava ve sníženém rozsahu, část trati (Nučice – Praha Smíchov) integrována do systému PID. Údržba trati v mezích norem a plánů údržby. Budovy nádraží a zastávek tč. bez pravidelné údržby, zpravidla jen k odstranění poruchového stavu.

Trať Nučice-Rudná Hořelice-Mořina
Uvedena do provozu v r. 1858 jako Kladensko Nučická dráha pro osobní a nákladní dopravu, mimo systém ČSD, ČD, SŽDC. Po roce 1968 zkrácena na současný stav, dominuje nákladní doprava pro ČEZ, osobní jen příležitostně. Tč. bez drážních budov, odstraněny v r. 1994. Od r. 1993 v obci Mořina plán výstavby nové stanice pro osobní dopravu v oblasti lomu Amerika a Holý Vrch, s ukončením těžby v lomech je přechod trati jen na veřejnou osobní dopravu.

Trať číslo 113 Čížkovice-Obrnice
Uvedena do provozu v r. 1898 jako část tratě Lovosice – Most. V r. 2006 nákladní i osobní doprava omezena, v r. 2007 ze strany SŽDC, s.o., zastavena, bez ohledu na potřeby obcí V r. 2009-2011 provoz veřejné osobní dopravy z iniciativy obcí, jako sezónní. Budovy nádraží a zastávek bez údržby, údržba trati zcela nahodilá, zpravidla jen k odstranění havarijního stavu.