API – KONZULTAČNÍ DEN PRO PODNIKATELE V HOŘOVICÍCH

 

Agentura pro podnikání a inovace, agentury CzechInvest a CzechTrade a Místní akční skupina Karlštejnsko Vás zvou k účasti na konzultačním dni věnovaném možnostem podpory podnikání.

Místo a čas konání:

24. září 2019, 9:00 – 15:00

Městský úřad Hořovice, zasedací místnost – přízemí vpravo, Palackého nám. 2/2, 268 01 Hořovice