fbpx

MAP I ORP HOŘOVICE

 

Místní akční plán rozvoje vzdělávání (MAP) pro ORP Hořovice

V únoru 2016 MAS Karlštejnsko, z. ú., po dohodě s městem Hořovice a dalšími aktéry v území, podalo žádost na realizaci projektu MAP pro ORP Hořovice.

Na území ORP Hořovice se nachází 37 obcí a 26 škol, které jsou držiteli RED IZO.

Projekt je naplánován na 23 měsíců (1. 7. 2016 – 31. 5. 2018) s upraveným rozpočtem ze strany MŠMT 2.631.496 Kč.

Projekt je financovaný z operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV), který je:

zaměřen na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15 let
zahrnuje předškolní, základní vzdělávání, zájmové neformální vzdělávání
Cílem projektu je zlepšit kvalitu ve vzdělávání tím, že:

Bude existovat a fungovat komunikace, spolupráce, vzájemná podpora mezi aktéry ve vzdělávání (MŠ/ZŠ)

Bude existovat a fungovat spolupráce mezi zřizovateli, školami, vzdělávacími zařízeními atd.

Společně bude vytvořen Strategický rámec MAP do roku 2023, jak specifické potřeby a problémy ve vzdělávání v území řešit

 

​Spolupráce a účast na projektu je otevřená pro všechny, kdo se zabývají vzděláváním a prací s dětmi a žáky a chtějí se zapojit. Stačí se nám ozvat – horovice.map@gmail.com.