VYHLÁŠENÍ VÝZVY OPZ – OPATŘENÍ 02 ZAMĚSTNANOST

 

Výzva Místní akční skupiny k předkládání žádostí o podporu

Místní akční skupina MAS Karlštejnsko, z. ú. vyhlašuje výzvu MAS k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu Zaměstnanost (OPZ) – opatření 02 Zaměstnanost.