Jednání pracovní skupiny Rozvoj vzdělávání

 

Dne 29. 6. 2021 se bude konat mimořádné jednání pracovní skupiny Rozvoj vzdělávání. Cílem jednání je stanovení priorit a cílů v oblasti rozvoje vzdělání v regionu působnosti MAS Karlštejnsko. Tyto priority pak budou zapracovány do Strategie komunitně vedeného místního rozvoje CLLD „Via Carolina“, na jejíž přípravě nyní pracujeme. Na základě tohoto dokumentu se budeme moci zapojit do nového programového období 2021 – 2027 a budou nám přiděleny prostředky, které následně nabídneme do území formou dotačních programů.

V rámci setkání společně probereme především tyto oblasti rozvoje vzdělávání:

  • zvyšování kapacit mateřských a základních škol v souvislosti s narůstáním hustoty osídlení regionu
  • rozvoj zařízení pro mimoškolní aktivity dětí
  • modernizace výuky formou zřizování nových odborných učeben včetně jejich vybavení moderními výukovými pomůckami

Setkaní pracovní skupiny se bude konat v úterý 29 . 6. 2021 od 16:30 hod. v zasedací místnosti kanceláře MAS Karlštejnsko, Palackého nám 97/20, Hořovice.

Předpokládaná délka setkání je 1 hodina.

Budeme moc rádi, pokud se Vy nebo některý jiný zástupce Vaší školy, setkání zúčastníte a budete se tak podílet na směřování finančních zdrojů z dotačních programů v budoucnu. V případě zájmu nám prosím zašlete jméno, příjmení a kontaktní údaje zájemce o setkání na emailovou adresu jan.stihel@karlstejnskomas.cz.