Tělocvičná jednota Sokol Lety

 

Zhotovitel: Tělocvičná jednota Sokol Lety
Projekt: Revitalizace sportoviště Sokol Lety
Výše dotace: 336.252 Kč
Realizace: 2015
Činnosti na projektu: strojní rozrušení stávajícího povrchu (900 m2), doplnění a přená ruční vyrovnávka z nové škváry (900 m2), pokládka odvodňovacích žlábků do betonu (32 bm), osazení sadových obrubníků do betonu (85 bm), osazení tenisových sloupků (2 páry), dodávka volejbalových sloupků, zhotovení antukového krytu (893 m2), vytyčení a nalajnování kurtů (tenis, volejbal a nohejbal), D+M pouze pletiva výše 3m, – 52,3bm – / rekonstrukce sítě   stávajícího tenisového kurtu /