fbpx

Standardizace MAS splněna

 

Aby mohla MAS Karlštejnsko v období 2021 – 2027 i nadále realizovat strategii komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) s podporou evropských fondů, musela projít kontrolou dodržování standardů MAS (tzv. standardizací). V tomto procesu MAS Karlštejnsko prokázala řídícím orgánům, že je kvalifikovaným subjektem k implementaci strategie na území MAS. MAS Karlštejnsko tak bude moci Ministerstvu pro místní rozvoj, které je koordinátorem integrovaných přístupů rozvoje území, předložit žádost o podporu nového strategického dokumentu Strategie komunitně vedeného místního rozvoje SCLLD na období 2021–2027, která je v současnosti ve fázi příprav.