Městys Karlštejn

 

Dětské hřiště Karlštejn

Zhotovitel: Městys Karlštejn
Projekt: Dětské hřiště Karlštejn
Výše dotace: 335.393 Kč
Realizace: 2013
Činnosti na projektu: vybudování dětského hřiště pro děti ve věku cca 3 – 14 let, nákup hracích prvků, výměna jednoho osvětlovacího tělesa a oplocení areálu