Městys Liteň

 

Rekonstrukce Úřadu městyse Liteň

Zhotovitel: Městys Liteň
Projekt: Rekonstrukce Úřadu městyse Liteň
Výše dotace: 492.326 Kč
Realizace: 2015
Činnosti na projektu: bourací práce, demontáže, zednické práce, vnější omítka, klempířské práce, ostatní konstrukce a práce, lešení, přesun hmot HSV, PSV, mimostaveništní doprava, režijní náklady (5%)