VYHLÁŠENÍ VÝZVY IROP – OPATŘENÍ 01 PLÁNOVÁNÍ II. A 03 OBČANSKÁ VYBAVENOST II.

 

Výzva Místní akční skupiny k předkládání žádostí o podporuMístní akční skupina MAS Karlštejnsko, z. ú. vyhlašuje výzvu MAS k předkládání žádostí o podporu, z Integrovaného nástroje (IN) Komunitně vedený místní rozvoj ( CLLD ) strategie „ Via Carolina“, v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) – opatření 01 Plánování II. a 03 Občanská vybavenost ll.Zveme vás tímto na semináře pro žadatele, které se konají on-line v podělí 22. 11. 2021 od 10:00 hod. a v úterý 23. 11. 2021 od 15:00 v kanceláři MAS Karlštejnsko z. ú., Pod Drahou 984, Řevnice, zasedací místnost (2. patro).

S ohledem na opatření z důvodu zhoršení epidemické situace v souvislosti s výskytem koronaviru SARS-CoV-2, prosíme žadatele, aby svou účast předem potvrdili do pátku 19.11.2021 12:00 hod na e-mail : info@karlstejnskomas.cz

U vstupu bude kontrolováno platné očkování, nebo negativní test.

Děkujeme za pochopení.

Pozvánka na semináře pro ŽaP – 2021