Výzva č. 1 - OP TAK - OP TAK (CLLD) I.

Datum vyhlášení: 27/06/2024 Datum ukončení: 30/09/2024

Výzva Místní akční skupiny k předkládání žádostí o podporu Místní akční skupina MAS Karlštejnsko, z. ú. vyhlašuje výzvu MAS k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu Technologie a konkurenceschopnost (OP TAK) - opatření OP TAK I.