FICHE 6 - Podnikání v nezemědělských činnostech a cestovním ruchu - 5. Výzva MAS

Datum vyhlášení: 01/07/2022 Datum ukončení: 01/08/2022

Podpora v rámci tohoto článku zahrnuje investice na založení a rozvoj nezemědělských činností. Podpora přispívá k naplňování Priority 6 Podpora sociálního začleňování, snižování chudoby a podpora hospodářského rozvoje ve venkovských oblastech, zejména prioritní oblasti 6A Usnadnění diverzifikace, vytváření malých podniků a pracovních míst.