Výzva č. 2_19_OPŽP_MAS Karl_01

Datum vyhlášení: 29/11/2019 Datum ukončení: 05/01/2020

Výzva Místní akční skupiny k předkládání žádostí o podporu Místní akční skupina MAS Karlštejnsko, z. ú. vyhlašuje 2. výzvu MAS k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) - opatření 4.3 Výsadba dřevin v nelesní půdě II.