VÝZVA Č. 4_19_OPZ_MAS KARL_02_ZAMĚSTNANOST II

Datum vyhlášení: 28/08/2019 Datum ukončení: 30/09/2019

Výzva Místní akční skupiny k předkládání žádostí o podporu Místní akční skupina MAS Karlštejnsko, z. ú. vyhlašuje výzvu MAS k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu Zaměstnanost (OPZ) - opatření 02 Zaměstnanost II.