Výzva č. 3_18_IROP_MAS Karl_03

Datum vyhlášení: 17/12/2018 Datum ukončení: 30/04/2019

Výzva Místní akční skupiny k předkládání žádostí o podporu Místní akční skupina MAS Karlštejnsko, z. ú. vyhlašuje výzvu MAS k předkládání žádostí o podporu v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) - opatření 03 Občanská vybavenost.