fbpx

FICHE 2 - Podpora zpracovatelů - 3. výzva MAS

Datum vyhlášení: 27/08/2020 Datum ukončení: 30/09/2020
Číslo Fiche: F2 Název Fiche: Podpora zpracovatelů Vazba Fiche na čl. Nařízení EP a Rady (EU) č. 1305/2013: Čl. 17.1.b - Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů Alokace pro 3. vývzu: 3.665.900 Kč Termíny: 27. 8. 2020 - Vyhlášení výzvy 8. 9. 2020 - Seminář pro žadatele, od 16:00 hod., MAS Karlštejnsko, Pod Drahou 984, Řevnice, zasedací místnost (2. patro) 9. 9. 2020 - Seminář pro žadatele, od 16:00 hod., MAS Karlštejnsko, Palackého nám. 97/20, Hořovice, zasedací místnost (přízemí) 1. 9. 2020 - 30. 9. 2020 - Přijetí žádostí na MAS 31. 10. 2020 - Termín registrace na RO SZIF