FICHE 1 - Podpora zemědělců

Datum vyhlášení: 04/03/2019 Datum ukončení: 26/04/2019
Číslo Fiche  Název Fiche    Vazba Fiche na čl. Nařízení EP a Rady (EU)
č. 1305/2013
Alokace pro
2. výzvu
 F1 Podpora zemědělců  Čl. 17.1.a – Investice do zemědělských podniků 7.574.600 Kč
 F2 Podpora zpracovatelů  Čl. 17.1.b – Zpracování a uvádění na trh
zemědělských produktů
3.787.400 Kč
 F3 Lesnická infrastruktura  Čl. 17.1.c – Lesnická infrastruktura 5.049.800 Kč
 F4 Preventivní opatření v lesích  Čl. 24.1.a – Zavádění preventivních protipovodňových
opatření v lesích
2.524.900 Kč
 F5 Neproduktivní investice
v lesích
 Čl. 25 – Neproduktivní investice v lesích 1.262.500 Kč
 F6 Podnikání v nezemědělských
činnostech a cestovním ruchu
 Čl. 19.1.b – Podpora investic na založení
nebo rozvoj nezemědělských činností
5.049.800 Kč
Termíny: 20. 12. 2018 - Vyhlášení výzvy 31. 1. 2019 - Seminář pro žadatele, od 16:00 hod., MAS Karlštejnsko, Pod Drahou 984, Řevnice, zasedací místnost (2. patro) 21. 2. 2019 - Seminář pro žadatele, od 16:00 hod., Radnice Hořovice, Palackého nám. 2, Hořovice, zasedací místnost (přízemí) 21. 3. 2019 - Seminář pro žadatele, od 16:00 hod., MAS Karlštejnsko, Pod Drahou 984, Řevnice, zasedací místnost (2. patro) 4. 3. 2019 - 26. 4. 2019 - Přijetí žádostí na MAS 7. 6. 2019 - Termín registrace na RO SZIF