FICHE 6 - Podnikání v nezemědělských činnostech a cestovním ruchu - 3. výzva MAS

Datum vyhlášení: 27/08/2020 Datum ukončení: 30/09/2020
Číslo Fiche: F6 Název Fiche: Podnikání v nezemědělských činnostech a cestovním ruchu Vazba Fiche na čl. Nařízení EP a Rady (EU) č. 1305/2013: Čl. 19.1.b - Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností Alokace pro 3. vývzu: 4.014.800 Kč Termíny: 27. 8. 2020 - Vyhlášení výzvy 8. 9. 2020 - Seminář pro žadatele, od 16:00 hod., MAS Karlštejnsko, Pod Drahou 984, Řevnice, zasedací místnost (2. patro) 9. 9. 2020 - Seminář pro žadatele, od 16:00 hod., MAS Karlštejnsko, Palackého nám. 97/20, Hořovice, zasedací místnost (přízemí) 1. 9. 2020 - 30. 9. 2020 - Přijetí žádostí na MAS 31. 10. 2020 - Termín registrace na RO SZIF

Přílohy

Celkem příloh: 24

Nezařazené