Výzva č. 2_18_OPZ_MAS Karl_03

Datum vyhlášení: 23/04/2018 Datum ukončení: 05/06/2018

Výzva Místní akční skupiny k předkládání žádostí o podporu Místní akční skupina MAS Karlštejnsko, z. ú. vyhlašuje výzvu MAS k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu Zaměstnanost (OPZ) - opatření 03 Prorodinná opatření.