Výzva č. 6_18_IROP_MAS Karl_06

Datum vyhlášení: 17/12/2018 Datum ukončení: 29/03/2019

DO VÝZVY NEBYLA PODÁNA ŽÁDNÁ ŽÁDOST O DOTACI

Výzva Místní akční skupiny k předkládání žádostí o podporu Místní akční skupina MAS Karlštejnsko, z. ú. vyhlašuje výzvu MAS k předkládání žádostí o podporu v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) - opatření 06 Sociální podnikání.