Výzva č. 1_19_OPZ_MAS Karl_02 Zaměstnanost

Datum vyhlášení: 28/02/2019 Datum ukončení: 30/04/2019

Výzva Místní akční skupiny k předkládání žádostí o podporu Místní akční skupina MAS Karlštejnsko, z. ú. vyhlašuje výzvu MAS k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu Zaměstnanost (OPZ) - opatření 02 Zaměstnanost.