fbpx

Úložiště záznamů o zapojení komunity do tvorby strategie

Podklady zapojení komunity do tvorby Strategie CLLD MAS pro nové dotační období 2021 – 2027 jsou uvedeny v jednotlivých přílohách této stránky:

  • Prezenční listiny fokusních skupin
  • Výsledek jednání fokusních skupin ve formě myšlenkových map
  • Ukázka dotazníkového šetření zaměreného na širokou veřejnost
  • Printscreen sponzorovaného příspěvku na Facebooku
  • Výsledky individuálních rozhovorů se starosty

Odkaz na dotazník průzkumu zaměřeného na širokou veřejnost umístěný na webové stránce MAS Karlštejnsko, z.ú.